Görüşler

Küresel Gıda Sistemlerinin Geleceği – Senaryo Analizi

2030 yılına kadar dünya nüfusunun 8,5 milyara ulaşması bekleniyor ve bu nüfusu desteklemeye elverişli olmayan mevcut gıda sistemi, küresel liderleri küresel gıda sistemlerinin geleceğini yeniden gözden geçirmeye zorluyor.

Deloitte ve Dünya Ekonomik Forumu (WEF), hızla büyüyen bu nüfusun iyi ve sürdürülebilir bir şekilde beslenmesinin küresel gıda sisteminde önemli değişiklikler gerektireceği sonucuna vardı. Atılması gereken adımlar, çiftçilerin geçim kaynaklarından tüketiciler için besleyici ürünlere kadar birçok konuyu kapsarken aynı zamanda çevreye olan olumsuz etkileri minimize etme vurgusu da yapıyor.

Araştırma 2030 yılında küresel gıda sistemlerini şekillendirecek en kritik iki belirsizliği tanımlıyor:

  • Talep değişimi
  • Pazarlar arası bağlantı

Bu belirsizlikler, her biri benzersiz fırsatları ve zorlukları ortaya çıkaran dört potansiyel gelecek senaryosunun temelini oluşturuyor:

  • En zenginin hayatta kalması
  • Kontrol edilmeyen tüketim
  • Yerel artık yeni küresel
  • Açık kaynaklı sürdürülebilirlik

 

Özet raporu indirmek için tıklayınız.

Küresel Gıda Sistemlerinin Geleceği
Faydalı buldunuz mu?