Görüşler

İsviçre Saat Endüstrisi 2017 Araştırması

2017 Baharından itibaren toparlanma içerisine giren İsviçre saat endüstrisinin, 2016 ikinci çeyreğine göre ihraç gelirleri %3 büyüdü. Deloitte tarafından hazırlanan İsviçre saat endüstrisi raporunun altıncı sayısı da bu trendin devam edeceğini ortaya koymakta. Çalışmaya katılan İsviçre saat endüstrisi yöneticilerinin büyük çoğunluğu endüstrinin ve ihracat pazarının önümüzdeki 12 aylık görünümü hakkında umutlu.

İsviçre saat endüstrisi toplarlanmanın ilk sinyallerini verdi, saat ihracatı 20 aylık negatif büyüme oranının ardından 2016 da 4.8 milyar İsviçre Frangından, 2017 yılının ikinci çeyreğinde 5 milyar İsviçre frangına yükseldi. Fakat bu büyüme göreceli çünkü olumlu yansıması mekanik saatlere olsa da kuartz  saatler düşüşünü sürdürmekte. Yani genel olarak kol saati satışları hala düşüşte.

 

İyimserliğe dönüş

İsviçre saat endüstrisinin görünümündeki büyüyen iyimserlik 2012 yılında ilk olarak yayınlanan Deloitte İsviçre Saat Endüstrisi araştırmasından bu yana %52 ile ikinci kez en yüksek seviyesinde ( 2016 da sadece %2). Saat endüstrisi yöneticilerinin %61’inin görüşüne göre Çin, Hong Kong ve Amerika Birleşik Devletleri gibi başlıca ihracat pazarları önümüzdeki 12 ay pozitif bir seyir izleyecek.

Çin son çeyrekte çift haneli büyüme rakamlarıyla en güçlü toparlanmayı gösterirken, onu ( 2016 yılının ikinci çeyreğine kıyasla, 2017 yılının ikinci çeyreğinde %9 büyüme ile) Avrupa takip etti. Keskin bir düşüş eğiliminden sonra, Hong Kong 2017’nin ikinci çeyreğinde hafif bir artışla (+% 1) istikrar işaretleri gösterdi. Hemen hemen tüm bölgelerde, özellikle Asya'da, büyüme beklentilerinin yüksek olması nedeniyle bu iyimser tablo şaşırtıcı değil. Saat sektörü yöneticilerine sorulduğunda %71’i Çin ve Asya'nın geri kalanı için olumlu bir görünüm öngörüyor. Ankete katılanların büyük bir çoğunluğu (%68) ABD pazarının önümüzdeki 12 ay içinde büyüyerek öne çıkan pazarlar arasında üçüncü sıraya oturacağını düşünüyor.

 

Dış risk faktörleri hala güçlü

Bir İsviçre saatinin en az %60'ının yapımı için harcanan üretim maliyetlerinin İsviçre’de gerçekleşmesini gerektiren yeni “Swiss Made” kurallarının 2017nin başlarında uygulamaya konulması, bu yeni faktörü ilk 5 riskten biri haline getirdi (%25). Ankete katılan yöneticilerin sadece% 57'si zayıf dış talebi bir dış tehtid olarak görüyor, bu oran 2016'da % 79 seviyesinde bulunuyordu. 2016 ile kıyaslandığında azalmış olsada güçlü İsviçre Frangı (2017’de katılımcıların %46’sı ve 2016’da %50’si tarafından) hala önemli bir endişe olarak görünüyor.Akıllı saatlerin tehtid olarak görülme oranı 2016 ile paralel olarak sadece %23.

Kilit nokta Dijital

2012’de ilk kez İsviçre Saat Endüstrisi Araştırmasının yayınlamasından bu yana "e-ticaret ve dijital kanalların geliştirilmesi" iş stratejileri için yeni bir seçenek oldu. Saat endüstrisi yöneticilerinin %55’i bunun büyük öneme sahip olduğunu hatta yeni ürün tanıtımının ardından ikinci sırada yer aldığını söylüyor. (% 64, 2016'da %69).  Lüks pazarının dönüşümü göz önünde bulundurulduğunda dijital bir stratejiye sahip olmanın önemi şaşırtıcı değil. Yakın zamana kadar, birçok İsviçre saat markası çevrimiçi satışlar konusunda isteksiz olsada, artık bu durum değişiyor.

Dijital artık yalnızca çevrimiçi satışlardan çok daha fazlasını içeriyor. Deloitte'un altı ülkede 4.500 kişiye gerçekleştirdiği çevrimiçi tüketici araştırması sonucu ankete katılanların büyük bir çoğunluğunun hala saatlerini mağazadan satın almaktan yana olduğunu gösterirken Almanya'daki katılımcıların yarısı çevrimiçi satın almadan yana. Dijitalin kullanımı İsviçre saat şirketlerinin de pazarlama stratejilerinde kilit rol oynuyor.

Akıllı saatler tehdit olarak görülmüyor

Akıllı saat sektörü büyümeye devam ediyor ve bazı şirketler büyük spor markalarıyla işbirlikleri geliştirerek pazar payı kazamaya çalışıyor fakat bu durumu İsviçre saat yöneticileri kendilerine bir tehdit olarak algılamıyor. %72 gibi büyük bir kesim akıllı saatleri tehdit olarak görmezken, %14’ü akıllı saatleri fırsat olarak değerlendiriyor.

Y kuşağı güven veriyor

Y kuşağı hali hazırda pazarın tüketici tarafında etkili ve büyüyen bir paya sahip ve önümüzdeki yıllarda pazarda egemen olacak. Bu segmente dâhil olanların büyük bir çoğunluğu her sene yeni bir akıllı saat almaktansa lüks bir saat almayı tercih edecek. İsviçre lüks saat endüstrisinin önünde parlak bir gelecek var ve bu yani kuşaklarda da devam edecek gibi görünüyor. 

İsviçre Saat Endüstrisi 2017 Araştırması
Faydalı buldunuz mu?