Görüşler

Bağlı Çalışanlar

Destek hizmetleri çalışanlarını güçlendirmek

Teknoloji çalışma dünyasını hızla değiştirirken destek hizmetleri sektörünü de dönüştürüyor. Peki, sektör dijital çalışma ortamına doğru ilerlerken nasıl daha üretken olabilir?

Bağlı çalışan nedir?

Bağlı çalışan dijital ve diğer teknolojilere bağlı olarak çalışma hayatı değişen çalışanlar olarak nitelendirilebilir. Destek hizmetleri son yıllarda düşük üretkenlik artışından en çok etkilenen sektörlerden biri olmuştur. Sektördeki şirketlerin farklı iş yapış biçimleri olsa da genellikle çok sayıda çalışanları olup, çalışanlar yoğun kas gücüne ve tekrara dayanan işleri gerçekleştirmektedirler. Deloitte’un bağlı çalışan raporu destek hizmetleri alanındaki işlerin gelecekte nasıl olacağına ışık tutmak için sektör liderleriyle gerçekleştirilen röportajlar ve 640 çalışanın katıldığı anket yardımıyla hazırlanmıştır.

Kâr baskısı ve insan kaynağı sorunları

Sektörün önündeki en önemli problemlerinden biri de artan kâr marjı baskısı. Bu baskıya sadece artmakta olan çalışan masrafları değil; müşterilerin satın aldıkları hizmetlerin karşılığında daha az ücret ödemek istemeleri nedeniyle ortaya çıkan fiyatlandırma stratejileri de sebebiyet vermekte.

Birleşik Krallık gibi gelişmiş ülkelerde önemli istihdam kaynaklarından biri olmasına rağmen, sektörün birçok alanında üretkenliğinin düştüğü gözlemlenmekte. Yeme-içme, temiz su ve atık hizmetleri alanları özellikle son on yılda talebin dalgalı seyir izlemesi nedeniyle işe alımların uygun şekilde gerçekleştirilememesine bağlı olarak düşük üretkenlik artışından en çok etkilenen alt sektörler olmuşlardır. Düşük üretkenlik artışının diğer bir nedeni de sektördeki sınırlı teknoloji ve rutin işlerde sınırlı taşınabilir cihaz kullanımıdır. Zira sektörde birçok süreç halen manuel olarak ya da kağıt üzerinde gerçekleştirilmektedir.

 

Raporda yer alan önemli bulgular

·         Destek hizmetleri sektörü çalışanlarının %13’ü işleri için herhangi bir dijital araç kullanmadıklarını belirtmiştir.

·         Çalışanların %80’i teknoloji eksikliğinin önüne geçmek ve kendi işlerini kolaylaştırmak için kişisel akıllı telefonlarını kullanmaktadır.

·         Çalışanların %49’u çalıştıkları her bir saat için akıllı cihaz kullanılmaması veya bozuk cihazlar nedeniyle 10 dakikalık kayıp zaman yaşadıklarını belirtmiştir. Bu da haftalık olarak 3 saatlik kayıp zamana denk gelmektedir.

·         Artan marj baskıları, yıkıcı rakiplerin varlığı ve yeni jenerasyonları sektöre çekmekte yaşanan zorluklar; şirketlerin gelecekte kârlı olabilmeleri için aşmaları gereken sorunlar olarak karşımıza çıkmaktadır.

 

Bağlı Çalışanlar

Faydalı buldunuz mu?