Görüşler

Uzay ve Savunma Sanayiinin Gelecek Dönemi

İnovatif değişim sırasında yüksek performans  

Neden birçok uzay ve savunma sanayii şirketi rekabetin farklı olduğu, önceki dönemler için hazırlanmış strateji ve iş modellerini takip eder? Deloitte'un raporu yukarıdaki soruyu cevaplayarak, değişimin neden gerekli olduğuna dair önemli bir tez ortaya koyuyor. Rapora göre stratejilerini yeni dönemin gerekliliklerine uyarlayabilen şirketler rakipleri geride bırakıyor. Rapor aynı zamanda tarihsel verileri karşılaştırarak, hangi stratejilerin hangi dönemde firmaları öne taşıdığına odaklanıyor.

Uzay ve Savunma Sanayiinin Gelecek Dönemi
Faydalı buldunuz mu?