Analizler

Paylaşım ekonomisinin yükselişi

Ulaşım alanına etkisi

Son birkaç sene içerisinde paylaşım ekonomisi oldukça yaygınlaştı. Daha olgunlaşmamış olmasına rağmen, paylaşım ekonomisi birçok endüstrisinin ışık hızıyla dönüşmesine sebep oldu. Her endüstri ortak tüketimin artışından ve varlık paylaşım modellerinin yaygınlaşmasından potansiyel olarak yararlanabilir veya bir dönüşümün içine girebilir. Bununla birlikte yapısındaki bölümlendirme ve varlık yoğunluğu sebebiyle, paylaşım ekonomisi, özellikle ana ulaşım şirketlerini ve taşımacılık hizmetlerini yoğun olarak kullananları ilgilendiriyor.

Değişen ekonomi ve müşteri tercihleri ulaşım şirketlerini yalnız ilerlememeye itiyor

Paylaşım ekonomisinin ivmesi yakın zamanda yok olacağa benzemiyor. Bunun sonucunda ana ulaşım şirketlerinin ve taşımacılık hizmetlerini yoğun olarak kullananların, varlık paylaşımı dünyasında var olmayı öğrenmeleri gerekiyor. Kötü haber, mobil teknolojiler ve dijital platformlar geleneksel pazara giriş bariyerini aşındırıyor (örn: varlık sahipliği) ve ulaşım endüstrisini pek çok yeni rakibe açıyor. İyi haber ise, yine aynı teknolojiler sektördeki ileri görüşlü çalışanlar için paylaşım platformundan yararlanarak şirketlerini büyütme ve kar marjlarını artırma fırsatı sunuyor.

Ana hizmet sağlayıcılar birbirleri ile bağlanıyor

Ana taşımacılık hizmet sağlayıcıları, şirketlere yüksek değerli hizmetler sunarken kârı arttırma hedefi ile ortak hizmetler ve varlıklar ağından yararlanabilir. Bu sağlayıcılar kendi iş modellerinin içine bir paylaşım platformu dahil ederek verimliliği artırabilir ve daha iyi bir müşteri servisi sunabilir. Kamyon kiralama şirketleri gibi ana sağlayıcılar, geleneksel olarak, ya varlıklarını spesifik müşteri hesaplarına adarlar ya da önceden belirlenmiş yükleri yine önceden müzakere edilmiş oranlara karşılık taşırlardı. Ancak bir paylaşım platformu kullanarak, bir kamyon kiralama şirketi veya herhangi bir ana taşımacılık hizmet sağlayıcısı, ek kapasitesini kendi müşteri tabanına ya da daha geniş bir ağda daha etkili bir şekilde pazarlayabilir. İki durumda da azami talep paylaşılan filo tarafından karşılanırken, müşteriler sadece ana talebi karşılamak için gerekli olan taban kapasiteyi kiralar.

Hizmetleri yoğun kullananlar varlıklarını doğru yapılandırmalıdır

Taşımacılık hizmetlerini yoğun olarak kullananlar, belirli türdeki talepleri yerine getirebilmek, potansiyel olarak ek nakit yaratmak, sağlayıcıya bağımlılığı minimize etmek ve fiyatları piyasa fiyatları ile hizalayabilmek için paylaşım platformuna kayabilirler. Taşımacılık hizmetlerini yoğun olarak kullananlar, geniş ulaşım/nakliye sistemindeki ek kapasiteyi etkili bir şekilde kullanırken ana işe odaklanarak “doğru varlıklara” yatırım yapabilirler. Şu anda, perakendeciler ve taşımacılık hizmetlerini yoğun olarak kullanan şirketler, önemli ihtiyaçları karşılayabilmek için ya taşımacılık varlıklarına (örn: kamyon ya da vagon) yatırım yapıyor ya da üçüncü parti bir lojistik sağlayıcısı ile çalışıyor. Ancak paylaşım ekonomisi içerisinde, bir perakendeci veya ulaşım hizmetlerini yoğun olarak kullanan şirketler sadece ana ürün talebini karşılayacak varlıklara sahip olmayı seçebilirler. İşte bu durumda marjinal talebi karşılayabilmek için ortak bir ulaşım platformundan yararlanılabilir.

 

Değişimin işaretleri

Piyasanın görünümü, taşımacılık ekosisteminin geliştiğini ve işbirliği fırsatlarının ortaya çıktığını gösteriyor.

·         Bölgesel paket taşıyıcıları için teknoloji destekli koordinasyon

o   Bir bölgesel taşıyıcı kendi alanının dışında bir bölgeye gönderim yapmak için, efektif bir şekilde paylaşım modelinin kullanarak, başka bir taşıyıcının varlıklarından yararlanabilir.

o   Bölgesel paket taşıyıcıları halihazırda daha büyük bir alana hizmet verebilmek için koordinasyon içindeler ancak bu koordinasyon teknoloji destekli yetkinlikler aracılığıyla arttıkça, bu alan kesintisiz, ulusal hatta global bir ağ gibi görünmeye başlayabilir.

·         Uzun mesafe taşımacılığı için gerçek zamanlı piyasa

o   Özellikle bir kamyonun alabileceğinden az yükler için, uzun mesafe taşımacılığında kullanılabilecek ve lojistik yönetim yazılımı ile sorunsuz bir şekilde bağdaşabilecek şeffaf gerçek zamanlı bir platform, ek yük kapasitesinden yararlanmakta kullanılabilir.

o   Bu fikir uShip gibi yeni şirketler tarafından kullanılmaya başlandı ve teknoloji olgunlaştıkça taşımacılık portföyünün daha büyük bir parçası haline gelebilir.

·         Çok modelli teknolojinin kitleye (crowd’a) uygulanması

o   Ara noktalarda taşıyıcılar arasındaki aktarımların koordinasyonu sağlanarak kitlenin (crowd’un) eriştiği nokta arttırılabilir. Bu, noktadan noktaya dağıtım modeli kullanarak etkili bir şekilde çok bölgeli veya ulusal bir ağ yaratabilir.

o   Fabrika alanının koordinasyonu, ara noktaları oluşturmak ve elden çıkarma sürecinde sürtünmeyi azaltmak için gerekli olabilir.

·         Ana tedarik zincirinde kitle kaynaklı varlıklar

o   Perakendeciler, mağazalardan yapılması gereken teslimatları yerine ulaştırmak için giderek artan bir şekilde kitleden (crowd’dan) yararlanıyor ancak paylaşım modelini daha rahat kullanabilmeye başladıkça mağazalar arasında veya dağıtım merkezleri ve mağazalar arasında da ürün taşımak için kitleden yararlanabilirler. 

Faydalı buldunuz mu?