luxury consumer

Görüşler

Endüstri 4.0 ve dağıtım merkezleri 

Dağıtım operasyonlarının inovasyonla dönüştürülmesi Dağıtım merkezine Endüstri 4.0’ı uygulamak

Dağıtım merkezlerinin giderek tedarik zincirinin en önemli parçası haline gelmesi, onları daha çeşitli ürünleri idare edebilmek ve dolayısıyla yeni beklentilere adapte olmak zorunda bırakıyor. Var olan ve yeni ortaya çıkan Endüstri 4.0 teknolojileri daha büyük operasyonel genişliği, operasyonel ücretlerin kaldırılmasını, birimsel ve adapte edilebilir otomasyonun sürdürülmesini ve büyümenin teşvik edilmesini sağlayabilir. Dağıtım merkezlerinin yavaş yavaş Endüstri 4.0 teknolojilerine geçmesi, iş gücünün veri yönetimine, analizine, güvenliğine ve veri doğrultusunda hareket edilmesine göre yeniden şekillenmesini sağlayacak. Dağıtım merkezlerinin Endüstri 4.0 teknolojilerini uygulamaya başlaması aşağıdakileri de beraberinde getirebilir:

·         Endüstri 4.0 destekli otomasyonun ne zaman ve nerede işe yarayacağını ve hangi noktada uygulamaya geçilmeden önce beklemeye değeceğini kararlaştırmak için tedarik zinciri içerisindeki ihtiyaçları belirleyin. Hangi teknolojilerin masraf ve riski azaltacağına ve hangi teknolojik ilerlemelerin var olan yetkinlikleri geliştirebileceğini dikkate alarak hangi yatırımları ileriki tarihler için bekletmeye değeceğini kararlaştırın.

 

·         Endüstri 4.0 teknolojilerinin yarattığı yetenek ihtiyacını karşılamak için yetenek stratejileri geliştirin ve özellikle Endüstri 4.0 tarafından etkinleştirilen varlıkları korumaya ve yönetmeye odaklı bir şekilde gelecekte oluşabilecek yetenek boşluklarına karşı aktif şekilde hazırlanabilmek için işinizin değişen ihtiyaçlarını devamlı bir şekilde değerlendirin. Bu aynı zamanda dağıtım merkezlerine artan seviyede otomasyonu destekleyecek ve bu merkezleri hazırlayacak yetenekleri bulmak için neler yapılması gerektiğinin kararlaştırılması konusunda yardımcı olur. 

 

·         Dağıtım merkezlerinin işlevselliği üzerinde etkisi bulunan tedarik zinciri gereksinimlerini ya da taleplerini etkileyebilecek yeni trendleri takip edin. Dağıtım operasyonlarını geliştirmek için yeni fırsatları inceleyin, performans değerlendirmesi yapmak için rekabeti arttıracak istihbarat edinin ve piyasadaki potansiyel tehditleri inceleyin. Bu, önümüzdeki 10 yılda hızla dönüşecek olan bu alanda etkili planlama ve karar verme yetkinliğinin sağlanmasına sebep olacak.

 

·         Kompleks sistemlerde veri yönetimi, güvenilirlik ve güvenlik için planlama yapın. Veri yönetimi sistemleri, Endüstri 4.0 teknolojilerinin uygulanması ve işleyişinde büyük bir rol oynuyor. Endüstri 4.0 teknolojilerini uygulayan dağıtım merkezleri için verinin toplanabilmesi, analiz edilebilmesi, ona göre hareket edilebilmesi ve güvenlik altına alınabilmesi çok büyük bir önem teşkil ediyor.

 

Endüstri 4.0 teknolojilerinin dağıtım merkezleri üzerindeki etkisi çok daha etkili tesisleri olanaklı kılabilir. Liderlerin aktif bir şekilde Endüstri 4.0 teknolojilerinin kullanımının potansiyel yararları ile birlikte dağıtım trendlerinin yaratacağı etkiyi değerlendirmesi kritik bir önem taşıyor. Bu yöneticilerin önümüzdeki 10 yılda hızla dönüşecek olan bu alanda gelecek hedeflerine ulaşılabilmesi için etkili planlar yapmasına olanak sağlayabilir.

Endüstri 4.0 ve dağıtım merkezleri
Faydalı buldunuz mu?