Görüşler

Üretim sektöründe kadın 

İz bırakan bir etki yaratmak için adım atmak

Üretim sektörü son beş senedir kadın işgücünü arttırma konusunda pozitif gelişmeler gösterse de atılan adımlar yeterli değil. Üretim Enstitüsü, APICS ve Deloitte, üretim şirketlerinin kadınları ne kadar etkili bir şekilde sektöre çekebildikleri, işe alma, elde tutma ve cinsiyet farkının kapanması konularında neler yaptıklarını araştırmak için üretim sektöründeki 600’den fazla kadının ve 20 yöneticinin katıldığı bir anket çalışması düzenledi.

Üretim sektörü son beş senedir kadın işgücünü arttırma konusunda pozitif gelişmeler gösterse de atılan adımlar yeterli değil. Üretim Enstitüsü, APICS ve Deloitte, üretim şirketlerinin kadınları ne kadar etkili bir şekilde sektöre çekebildikleri, işe alma, elde tutma ve cinsiyet farkının kapanması konularında neler yaptıklarını araştırmak için üretim sektöründeki 600’den fazla kadının ve 20 yöneticinin katıldığı bir anket çalışması düzenledi. Ankete katılan kadınlar iyi eğitimli (% 90'ı lisans derecesine sahip), tecrübeli (% 71'i 15 yıldan fazla süredir çalışan), çeşitli üst düzey görevlerde bulunmakta ve büyük şirketler (%52'si yıllık cirosu 1 milyar doları aşan kuruluşlar) tarafından istihdam edilmektedir. 

Üretim sektöründe kadın
Faydalı buldunuz mu?