Görüşler

İş Analitiği Trendleri 2015 

İş analitiği git gide ivme kazanarak, global iş dünyasında karar verme süreçlerinin merkezine oturmaya başlıyor. Özetle, iş analitiği iş dünyasının olmazsa olmazı haline gelme yolunda emin adımlarla ilerliyor.

İş analitiğinin ilk etapta kapladığı gündem azalıyor gibi görünse de, bu iş analitiği disiplininin şirketler arasındaki popülerliğinin azaldığı anlamına gelmiyor. Aksine popülerliği ivmelenerek büyümeye devam ediyor ve iş dünyasında karar mekanizmalarının merkezine oturmaya başlıyor. Özetle, iş analitiği iş dünyasının olmazsa olmazı haline gelme yolunda emin adımlarla ilerliyor.

İş analitiğinin öncüleri yenilikçiliğin sınırlarını zorlamaya devam ederek, yavaş hareket eden rakipleri karşısında avantaj elde edebilecekleri yeni yollar aramaya devam ediyorlar. Bazı durumlarda, bu yenilikçi yaklaşım bütün iş modellerini altüst eden ve baştan yaratan büyük çaplı buluşlar doğuruyor. Bazı durumlarda ise daha küçük çaplı ama uzun vadeli ve kalıcı değer yaratabilecek fikirleri açığa çıkarıyor. Önde gelen şirketler 2015’de rekabetçi konumlarını güçlendirebilmek için iş analitiğine başvurmaya devam ediyor. 

İş Analitiği Trendleri 2015
Faydalı buldunuz mu?