Görüşler

Deloitte Türkiye - Sabancı Üniversitesi işbirliği ile…

Profesyonellere Yönelik Tezsiz Veri Analitiği Yüksek Lisans Programı

Deloitte Türkiye olarak, analitik yetkinliği yüksek yöneticiler yetiştirmek vizyonu ile hayata geçirilen profesyonellere yönelik Tezsiz Veri Analitiği Yüksek Lisans Programı’nın stratejik iş ortağı olarak Sabancı Üniversitesi ile bir işbirliğine imza attığımızı paylaşmaktan mutluluk duyarız.

Stratejik eğitim ortağı olarak yer alacağımız bu program kapsamında, programa aşağıdaki alanlarda katkı sağlayacağız:

·         Yüksek lisans programı müfredatının iş hayatı ihtiyaçlarını ve perspektifini yansıtacak şekilde şekillendirilmesi

·         Deloitte uzmanlarıyla programa konuşmacı desteği verilmesi ve yurt dışından Deloitte uzmanları ile düzenlenecek video konferanslar ile iş dünyasından örneklerin, uygulamaların ve deneyimlerin öğrencilerle paylaşılması

·         Programa katılan öğrencilerle dönem projeleri kapsamında yakın çalışılarak başarılı sonuçlara ulaşabilmeleri için yönlendirmelerin yapılması

·         Proje çalışmalarında dönem projelerinin değerlendirmelerinin gerçekleştirilmesi

·         Veri analitiği konusunda üniversite ile ortak araştırmaların tasarlanması ve yürütülmesi

Stratejik öneme sahip olan bu projeyi sizlerle paylaşmaktan mutluluk duymaktayız. Programa ilişkin gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

Program detaylarına ulaşmak için tıklayınız.

Faydalı buldunuz mu?