Görüşler

İş Analitiği Trendleri 2016 

2015’te iş analitiğinin, hedeflenen veri bazlı uygulamalar ile süreçleri dönüştürdüğünü ve farklı disiplinlere yeni değerler sunduğunu gördük. İş analitiğinin yarattığı değerlerin haberi üst düzey yöneticiler arasında da yayıldı. Geçen sene bazı iş analitiği trendleri ilgi görürken bazıları da yok oldu.  

Bu sene bazı trendlerin hızla evrimleşmesini/evrim geçirmesini ve insan deneyimini, toplumu ve iş dünyasının geleceğini şekillendirmesini bekliyoruz.

Deloitte 2016’da izlenmesi gereken, sıradan işleri dönüştürme, yeni iş modellerini güçlendirme, inovasyonu mümkün kılma ve daha da büyük değer sunma potansiyeli olan 6 belirgin iş analitiği trendini tanımlamıştır.

İnsan ve makine ikilemi bulanıklaşıyor: süreçleri hızlandırmak, otomatikleştirmek ve verimliliği artırmak için akıllı insanlar ve akıllı makinalar birbirleri ile daha da yakın çalışacak.

İş analitiği şirketlere yayılıyor: İş analitiği şirketler genelinde yayılmaya devam ediyor ve farklı disiplinlerde yaratılan değeri birbiri ile bağlayarak görüş/içgörü odaklı organizasyonlar/şirketler yaratıyor.

Siber güvenlik: İyi bir savunma yeterli değil:  Marka itibarları geniş çapta ses getiren güvenlik saldırılarına uğradıkça, siber güvenlik bilgi ve gözlem tehditlerine karşı tahmini yaklaşımlarla saldırıya geçiyor.

Nesnelerin ve kişilerin/insanların İnterneti: Nesnelerin interneti, internete bağlı araçlardan insanları nesne olarak takip edebilen analitik bazlı araçlara evrimleşiyor ve yeni iş modelleri, ürünler ve hizmetler yaratıyor.  

Şirketler yetenek açığını kapıyorlar: Veri analitiği yetenek kaynağı hala yeterli değil ve bu nedenle şirketler üniversite programları ve stajyer programları ile yakından çalışarak ortakların yetenek ekosistemlerine bağlanıyorlar.

İş dünyası bilimden ödünç/borç alıyor: Veri ve teknolojik yetkinliklerdeki gelişmelerden ilham alarak, şirketler ve üniversiteler müspet bilimlere yenilenen bir ilgi duymaya başladı.  

İş Analitiği Trendleri 2016
Faydalı buldunuz mu?