Görüşler

Yeni Muhasebe Standartlarına Uyum için Bilişsel Teknoloji

İki yeni muhasebe standardı - Müşterilerle ve Kiralarla Yapılan Sözleşmelerden Gelir - ABD'de kabul edilen ABD Muhasebesi Prensipleri'nde (GAAP), ABD'deki birçok şirketi etkileyen önemli değişiklikler olabilir. Bazı kurumsal liderler yeni standartlara uymanın başlangıçta düşündüklerinden daha karmaşık olduğunu keşfediyorlar. Deloitte bu raporunda GAAP standartlarıyla iş yapmakta olan kurumların bilişsel teknolojileri kullanarak nasıl daha etkin bir şekilde standartlara uyumlu raporlama yapabileceklerini inceliyor.

Faydalı buldunuz mu?