Görüşler

İş Analitiği Yayınları

İş Analitiği Trendleri 2016 

Deloitte 2016’da izlenmesi gereken, sıradan işleri dönüştürme, yeni iş modellerini güçlendirme, inovasyonu mümkün kılma ve daha da büyük değer sunma potansiyeli olan 6 belirgin iş analitiği trendini tanımlamıştır.

Devamı için tıklayınız.

İş Analitiği Trendleri 2015

İş analitiğinin ilk etapta kapladığı gündem azalıyor gibi görünse de, bu iş analitiği disiplininin şirketler arasındaki popülerliğinin azaldığı anlamına gelmiyor. Aksine popülerliği ivmelenerek büyümeye devam ediyor ve iş dünyasında karar mekanizmalarının merkezine oturmaya başlıyor. Özetle, iş analitiği iş dünyasının olmazsa olmazı haline gelme yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Devamı için tıklayınız.

Suistimal Analitiği

Suistimal analitiği, suistimal ve/veya rüşvet gibi kural dışı uygulamalara ilişkin potansiyel uygunsuz işlemlerin gerçekleşmesinden önce veya sonra tespit edilmesine yardımcı olmak amacıyla analitik teknolojiyi ve teknikleri insan etkileşimiyle birleştirir. Gerekli verilerin toplanması, muhafazası, varsa tutarsızlıkların ve anormal sapmaların tespiti süreçlerini içerir. Elde edilen bulgular, potansiyel tehlikelerinin meydana gelmeden önce tespit edilebilerek yönetilmesi ve geleceğe yönelik bir suistimal ve rüşvet tespit/önleme mekanizmasının oluşturulmasında kullanılır.

Devamı için tıklayınız.

İş Analitiğinin Avantajları
Sonuçlar

İş Analtiğinin Avantajları Araştırması kapsamında Kuzey Amerika, Çin ve İngiltere’de (Birleşik Krallıklar) 35 üst düzey yönetici ile internet üzerinden anket ve yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler Harvard Business School misafir öğretim görevlisi, yazar ve İş Analitiği konusunda fikir liderlerinden olan Thomas H. Davenport tarafından gerçekleştirilmiş ve/veya kontrol edilmiştir.

Devamı için tıklayınız.

Deloitte Analitik BT Danışmanlığında Kennedy tarafından Lider ilan edildi

Kennedy’nin, BT Danışmanlığı: Analitik Uygulamalar 2014 raporu ile Deloitte’u Analitik BT Danışmanlığında lider olarak adlandırması Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL) ailesinde büyük memnuniyet uyandırdı.

Devamı için tıklayınız.

Faydalı buldunuz mu?