Sneaker

Görüşler

Suistimal Analitiği

Suistimal analitiği, suistimal ve/veya rüşvet gibi kural dışı uygulamalara ilişkin potansiyel uygunsuz işlemlerin gerçekleşmesinden önce veya sonra tespit edilmesine yardımcı olmak amacıyla analitik teknolojiyi ve teknikleri insan etkileşimiyle birleştirir. Gerekli verilerin toplanması, muhafazası, varsa tutarsızlıkların ve anormal sapmaların tespiti süreçlerini içerir. Elde edilen bulgular, potansiyel tehlikelerinin meydana gelmeden önce tespit edilebilerek yönetilmesi ve geleceğe yönelik bir suistimal ve rüşvet tespit/önleme mekanizmasının oluşturulmasında kullanılır.

 

Suistimallerin önlenmesinde kullanılan yeni yöntem ve teknolojiler sayesinde yöneticiler, potansiyel hasar meydana gelmeden önce verilerin güvenceye alınmasını sağlayabilirler. Analitik araçlar kurallara dayalı test yöntemlerini iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda standartlaşma performansının ölçülmesine ve kontrollerin kalıcı olarak iyileşmesine de yardımcı olur. Yüksek miktarda veriye sahip olan kurumlarda bu durum, verinin doğru amaç ve şekilde kullanılması için büyük bir fırsattır.

Suistimal analitiği:  

  • Gizli yapıları ortaya çıkarır

  • Mevcut çalışmaların etkisini arttırır ve kapsamını genişletir

  • Farklı bölümler arasında bütünlük sağlar

  • Performansı ölçer ve iyileştirir. 

Suistimal analitiğinin uygulamaya konulması büyük ve zorlu bir inisiyatif gerektirmez. Pek çok kurum, küçük adımlar ve nispeten sınırlı projelerle başlattıkları uygulamaların kapsamını zaman içinde genişleterek, birkaç hafta içinde harekete geçebilir.

Fraud Analytics
Faydalı buldunuz mu?