Görüşler

Modern İş Zekası

Büyük veri analitiğine giden yol

Üretilen veri miktarının katlanarak büyüdüğü bir dünyada, federal kurumlar ve BT departmanları, kurumsal verilerin değerine erişmek için giderek artan taleplerle karşı karşıya. Bu kadar büyük miktarda veriden bilgi elde etmek için gerekli olan teknolojilerin, araçların ve tekniklerin anlam kazanması çok zor görünebilir.

Bu yazıda, geleneksel iş zekasının ve raporlamanın zorluklarını, günümüzün en zorlu veri sorunlarına cevap veren çözümlere ve modern kurumsal analitiğe geçişi destekleyen yardımcı insanlara, süreçlere ve teknolojiye olan sorunları inceliyoruz. Yaklaşımımız, Hadoop Data Lake ile Veri Deposu (data warehouse) gibi geleneksel bir raporlama çözümünü tamamlamayı amaçlamaktadır. Data Lake yönetimi için önde gelen uygulamaları inceliyoruz, böylece kurumlar, içgörü odaklı olmak için verilerini geliştirirken daha proaktif olabilirler.

Faydalı buldunuz mu?