Sneaker

Görüşler

İş Analitiğinin Avantajları

Sonuçlar

İş Analtiğinin Avantajları Araştırması kapsamında Kuzey Amerika, Çin ve İngiltere’de (Birleşik Krallıklar) 35 üst düzey yönetici ile internet üzerinden anket ve yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler Harvard Business School misafir öğretim görevlisi, yazar ve İş Analitiği konusunda fikir liderlerinden olan Thomas H. Davenport tarafından gerçekleştirilmiş ve/veya kontrol edilmiştir.

Bu araştırma önde gelen firmaların ‘İş Analitiği’ konusunda ne kadar hazır olduklarını ve gelecekte bu alanda ne tür gelişmelerin ortaya çıkabileceğini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.

Araştırmanın sonuçları  ‘İş Analitiğinin Avantajları’ isimli raporda sunulmaktadır. Bu rapor firmaların karar verme süreçlerinde ‘iş analitiğini’ ne derece kullandıklarını, bu konuda ne tür zorluklarla karşılaştıklarını ve iş analitiğini kullanarak nasıl bir katma değer elde ettiklerini incelemektedir.

Araştırma

Araştırmada öne çıkan başlıklar:

  • İş Analitiği artık yaygın olarak kullanılıyor. İş Analitiği artık firmaların geleceğe yönelik stratejik karar verme süreçlerinde başvurdukları çok önemli bir kaynak haline gelmiş durumda. Stratejik karar verme süreçlerinde İş Analitiği kullanmayan şirketlerin oranı %20’nin altında.
  • İş Analitiği için altın çağ ise henüz yeni başlıyor. Araştırmaya katılanların %96’sı iş analitiğinin önümüzdeki 3 yıllık süre içinde firmaları için kesinlikle çok daha önemli hale geleceğini savunuyor.
  • Önemli bariyerler ortaya çıkıyor. Firmalar gelecekte başta veri yönetimi ve yeteneğe erişim olmak üzere, birçok önemli bariyeri aşmak zorunda kalacaklar.
Infografik
Faydalı buldunuz mu?