Lock

Hizmetlerimiz

Deloitte İş Analitiği Hizmetleri

Çözümler Yaratır

İş analitiği fayda sağlamak için kullanılmalıdır. Soyut teori ilginç olabilir, ancak iş dünyasında karşılaşılan problemleri tek başına çözemez; bunun için teorinin pratiğe dönüştürülmesi gerekmektedir.

Somut verilere ve bilgiye dayalı olarak,proaktif bir şekilde karar verilebilmesini sağlayan İş Analitiği, firmanızın performansını detaylı bir şekilde anlamanızı, geleceğe yönelik öngörüler geliştirmenizi ve firmanızın geleceğini şekillendirmek için neler yapabileceğinizi belirlemenizi sağlayarak rekabet avantajı elde etmenize yardımcı olacaktır.

Müşteri ve Büyüme Analitiği, size müşterilerinizin dünü, bugünü ve geleceği hakkında aksiyona dönüştürebilecek içgörüler sunar. Bu önemli bilgiler bir zamanlar silo olarak faaliyet gösteren kanal ve ürünlerden kapsamlı tek bir müşteri ilişkileri ve davranışları içgörüsü oluşturulması ile elde edilir.

Yeni bilgiler sizlere daha önce gözden kaçan satış ve çapraz satış fırsatlarını keşfetmenize, potansiyel müşteri kayıplarını erken fark edip önlem almanıza ve pazarlama kampanyalarından daha iyi geri dönüş elde etmenize yardımcı olur.

Müşteri ve Büyüme Analitiği

Risk ve Mevzuat Analitiği, riske ne derece maruz olduğunuzu anlamanıza, proaktif olarak riskleri önceden görüp önlem almanıza ve risk kaynaklarını yönetmenize yardımcı olur.

Sadece analitik yönteminin sunabildiği bu önemli bilgilerle donanan üst düzey yöneticiler zorlu ekonomik koşullara ve karmaşık yasal düzenlemelere rağmen hedeflerine doğru ilerlemeyi başarabilirler.    

Risk ve Mevzuat Analitiği

Tedarik Zinciri Analitiği, tüm işlemsel ve operasyonel sistemler çerçevesinde talep eğilimleri, tedarik ve dağıtım ağları ve müşteri hizmetleri gereklilikleri konusunda sizlere detaylı bilgi sunar.

Sürekli değişen ve globalleşen bir ekonomik ortamda, analitik size tedarik maliyetlerini azaltma, anormallikleri ve potansiyel aksamaları fark etme, talebi daha güvenilir bir şekilde tahmin etme, lojistiği optimize etme ve tedarik zincirini bütüncül ve kapsamlı bir şekilde kavrama becerisi verir.      

Tedarik Zinciri Analitiği

İşgücü Analitiği, İşverenlere İK stratejilerini analitik teknikler ile ilişkilendirerek işgücü yönetim süreçlerini geliştirme fırsatı sunar.

Sürekli farklılaşan ve merkezi yapısını kaybeden bir işgücü ortamında, iş gücü analitiğinden elde edilen içgörüler size birinci sınıf yetenekleri işe alım, elde tutma konusunda ve çalışan güvenliği gibi diğer veri-bazlı iş gücü zorlukları ile başa çıkma konusunda yardımcı olur.  

İşgücü Analitği