Görüşler

COVID-19’un Aile Şirketlerine Etkileri

Bu rapor Covid-19’un ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan ve yarattıkları değerler ile  bulundukları sektörlere yön veren aile şirketlerine etkilerine ışık tutmaktadır. Araştırmaya  115 aile şirketi üyesi ve 36 profesyonel yönetici katılarak pandeminin şirketleri için ekonomik,  stratejik ve inovasyon açısından nasıl değişim yarattığını ve Covid-19 sonrası beklentilerini  paylaşmışlardır.

Araştırma özet olarak değerlendirildiğinde, şirketlerin ülkemiz için birinci yılını dolduran  pandemi koşullarına uyum sağlamaya başladığı ve üç ay öncesine kıyasla finansal  gelecekleriyle ilgili daha iyimser bir tablo umdukları görülmüştür. Pandeminin gelir yaratma  düzeylerini olumsuz etkilediğini belirtenler ise katılımcı şirketlerin neredeyse yarısını  oluşturmaktadır.

Aile şirketlerinin pandeminin olumsuz etkilerine karşı aldığı maliyet azaltıcı önlemlerin ilk  üç sırasında; seyahat iptalleri, personel giderlerinin azaltılması ve danışmanlık ve destek  hizmetlerinin iptali gelmiştir.

Araştırmaya dahil olan aile şirketi üyeleri ve profesyonel yöneticileri şirketleri için  dijitalleşmenin, yeni ürün ve hizmetlerin pazara sunulmasının ve maliyet azaltımının pandemi  döneminde öne çıkan ilk üç stratejik kararları olduğunu belirtmişlerdir. Risk açısından ise  şirketlerin en çok endişelendiği konu olan kur dalgalanmaları pandemi döneminde de ilk  sırada yer almıştır. Bunun yanında Covid-19’un yol açtığı ekonomik belirsizlikler ve değişen  regülasyonlar da şirketlerin risk açısından gündeminde olan konuların ilk sıralarında yer  almaktadır.

Araştırma sonuçları organizasyon yapısı ve iş süreçlerinde dönüşüm yaşayan şirketlerin bu  dönemde dijitalleşme ile sürdürülebilir, efektif ve çevik bir stratejiye sahip olacağı kanaatinde  buluşması aile işletmeleri açısından dijitale yatırımın önemini bir kez daha vurgulamıştır.

Faydalı buldunuz mu?