Deloitte Insights

Özel şirketler için küresel perspektifler

Değişen pazarlarda çeviklik

Özel şirketler için şartların bugünden daha iyi olduğu bir dönem olmamıştır. Teknolojik gelişmeler özel şirketleri müşterilerine yakınlaştırmış, küreselleşme bir zamanlar ulaşılması hayal dahi edilemeyen pazarlara giriş fırsatı sunmuş ve yeni yetenekler şirketlerin yepyeni düşünce şekillerinden faydalanmalarını sağlamıştır. Ancak siber saldırılar, ticaret savaşları ve jeopolitik belirsizlikler gibi pazara etki eden negatif faktörler büyümenin önünde ciddi risk teşkil edebilir.     

Peki, bu şartlar altında şirketler ve liderlerinin mevcut durumu nasıl? Deloitte tarafından ikincisi gerçekleştirilen ve 30’dan fazla ülkede 2.500 şirketin katılımıyla gerçekleştirilen araştırma şu sonuçları ortaya koyuyor:

  • Şirketlerin yaklaşık üçte biri önümüzdeki 2 sene içerisinde başarılı olacaklarına dair yüksek ya da çok yüksek güvene sahip.
  • Şirketlerin birçoğu önümüzdeki yıl gelirlerini, karlarını, üretkenliklerini ve sermaye yatırımlarını yükselteceklerini belirtiyor.
  • Şirketlerin %49’u da 2017 yılına oranla tam zamanlı çalışan sayılarını arttıracaklarını belirtiyor. 

Raporu inceleyerek özel şirketlerin ve liderlerinin mevcut belirsizliklerle nasıl rahatça başa çıkabildiklerini görebilirsiniz.

Faydalı buldunuz mu?