Görüşler

Aile Şirketleri İçin Global Bakış Açıları Araştırması

Planlar, öncelikler ve beklentiler

Ocak 2018 tarihinde Deloitte; aile şirketleri ve halka açık olmayan şirketler için küresel perspektifleri yayınladı. Rapor öncesinde gerçekleştirilen ve yaklaşık 1.900 aile şirketi ve halka açık olmayan şirket liderinin katıldığı ankette katılımcıların şirketleri planları, öncelikleri ve beklentileri araştırıldı. Bu rapor ise ankete katılan yaklaşık 400 aile şirketine odaklanmakta. Raporun en ilgi çekici sonucu aile şirketlerinde ve diğer şirketlerde çalışanlar üzerine. Aile şirketi çalışanları akranlarına göre çalıştıkları şirketlere daha sadıklar.

Diğer Önemli bulgular:

  • Aile şirketlerinin üçte ikisi önümüzdeki 12 aylık dönemde gelirlerinde ve karlarında artış bekliyor
  • Önümüzdeki 12 ay içerisinde aile şirketlerinin %42’si başka bir şirketi satın almayı düşünüyor
  • Aile şirketlerinin %48’si daha fazla tam zamanlı çalışan istihdam etmeyi düşünüyor
  • Aile şirketleri büyüme için halka açılma ya da özel fonlardan ziyade iç kaynaklarına daha çok güveniyor.
  • Diğer şirketlere nazaran ekonomik belirsizliğin ve jeopolitik faktörlerin büyümelerine engel teşkil ettiğini düşünmüyorlar.
  • Aile şirketleri, halka açık olmayan şirketlere oranlara liderlik gelişimi konusuna daha az önem vermekte.

 

Aile Şirketleri için Küresel Bakış Açısı
Faydalı buldunuz mu?