Çözümlerimiz

Yönetişim

Özel şirketler için

Özel şirketler ve aile şirketleri için karar alma konusunda en iyi yöntemi belirlemek ve ona bağlı kalmak her zaman kolay değildir. Hissedarların yönetilmesi, vakıfların kuruluş ve yönetimi, kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin devreye alınması gibi herkes için fark yaratan alanlarda Deloitte Private olarak yardıma hazırız.

Kurumsal ve Aile İçi Yönetişim

Deloitte Private, sermayedarların menfaatlerini dengeleme ve aile ile kurumun ilişkilerini yönetme aşamasında şirketlere yapılandırılmış (kurallar, uygulamalar ve süreçler dahil olarak) bir karar alma mekanizması geliştirme ve uygulama konusunda tavsiye verir. Aile içi ve aile ile kurum arasındaki ilişkilerin düzenlenmesini sağlayan Aile Anayasası hazırlanması konusunda danışmanlık verir.

Aile Ofisi

Deloitte Private, yatırımların ve varlıkların (vergi ve servet planlaması ve raporlaması dahil) yönetilmesi ve getirilerin maksimize edilmesi için bir aile ofisi kurulması konusunda yardımcı olur.

Sosyal Sorumluluk ve Filantropi

Deloitte Private, şirketlere kurumsal sosyal sorumluluk projeleri oluşturmak, fonlamadaki kurallar, ve sponsorluk programlarının dış denetimi gibi konularda hizmet vererek çevresel ve sosyal standardı en yüksek seviyede sağlamayı hedefler.