Çözümlerimiz

İnovasyon

Özel şirketler için

Bugünün ticari ve finansal zorluklarına geniş ve derin bilgi ve deneyimimizle yeni bakış açısı getiriyoruz. İnovasyon konusundaki hizmetlerimiz içerisinde dijital dönüşüm, strateji geliştirme ve vergi ve hukuksal planlamalarda iyileştirici yaklaşımlar bulunmaktadır.

Strateji ve Planlama

Deloitte Private, şirketlere inovasyon ile ilgili strateji belirleme ve uygulamada, aynı zamanda yeni ürün ve hizmetlerin ve/veya yeni teknolojilerin devreye alınması ve uygulanmasında  yardımcı olmaktadır.

Dijital ve Analitik

Deloitte Private şirketlere dijital dönüşüm haritalarını belirleme ve uygulamalarında destek verir. Aynı zamanda, karar alma süreçlerinde etkili olacak şirket ve piyasa verilerini iyi analiz etmelerinde yardımcı olur.

Fikri Mülkiyet Yapılandırması, ARGE Vergi Teşviki ve Yönetişim

Deloitte Private finansal istismar, hukuksal koruma ve ulusal ve uluslararası vergi stratejilerini harmanlayarak fikri mülkiyet getirilerini yükseltir ve nakit avantajı yaratır.