Water tight

Görüşler

Enerji ve Doğal Kaynaklar endüstrisinde Blockchain'in rolü

Blockchain devrimi artık finansal hizmetler endüstrisinin ötesine geçti ve birçok sektörden sayısız işletmenin iş yapışını değiştiren bir oyuncu olarak gelişiyor. Peki Blockchain enerji ve doğal kaynaklar endüstrisinde öne çıkmaya hazır mı? Blockchain abartılıyor mu yoksa gerçek bir değişimi tetikleyecek güçlü bir faktör mü? Deloitte’un konu hakkındaki araştırması, tüm bu soruları cevaplarken Blockchain’in enerji ve doğal kaynaklar endüstrisini nasıl etkileyeceğine ilişkin iç görüler sunuyor.

Petrol ve doğal gaz endüstrisinde Blockchain’in geleceği

Blockchain için doğru zaman mı? Blockchain Petrol ve doğal gaz endüstrisi için bir sonraki dönüm noktası olacak mı? Bugüne kadar teknolojinin petrol ve doğal gaz endüstrisi üzerinde çok fazla etkisi olduğu öne sürülemez. Ancak, nesnelerin internetinin (IoT) yayılması ile oluşan veri toplama olanakları göz önüne alındığında, Blockchain endüstrinin veri dönüşümünü ilerletmek için önemli bir katalizör olabilir.

Blockchain’in petrol ve doğal gaz piyasasındaki potansiyel uygulamaları ve vergisel sonuçlarına genel bakış

Blockchain’in kullanımı artıyor; bu petrol ve doğal gaz endüstrisi için önemli etkilere sahip olabilir. Deloitte’un yayınladığı bu rapor, Blockchain’in çalışma prensibi, geleneksel sistemlere kıyasla sağladığı avantajlar, potansiyel uygulamalarından bazıları ve bunların petrol ve doğal gaz piyasasında nasıl uygulanabileceği hakkında vergi boyutuna odaklanarak üst düzey bir özet sunuyor.

Faydalı buldunuz mu?