Görüşler

Beklentiler ve Öngörüler 2014

Madencilik şirketlerini yeni yılda bekleyen en önemli 10 trend

Deloitte tarafından bu yıl altıncısı yayınlanan Madencilik raporunda, endüstride karşılaşılan 10 kritik zorluğun madencilik sektörü üzerindeki etkileri incelenmiştir.

Geçtiğimiz yıl oluşan dalgalanmalar, değişen piyasa koşullarında çalışmaya alışkın madencilik şirketlerini bile kötü etkilemiştir. Çin’in yüksek büyüme hızını azaltmasıyla demir cevheri ve kömür gibi anahtar girdilerde bir arz fazlalığı tehlikesiyle karşılaşılmıştır. Azalan fiyatlara rağmen maliyetlerin sürekli artması ve devletlerin giderek pazarda daha fazla pay talep etmeleri madencilik şirketlerinin (özellikle altın madencilerinin) hisselerinin, gelirlerinin ve karlarının azalmasına ve borç seviyelerinin yükselmesine yol açmıştır.

Bu raporda aşağıda belirtilen 10 kritik faktörün madencilik sektörü üzerine etkileri incelenmiştir:

1.    Maden şirketlerinde verimliliğin azalması

2.    Piyasa dengesizliklerinin mal fiyatlarını düşürmesi

3.    Madencilikte yenilik zorunluluğu

4.    Madencilikte finansman arayışı

5.    Geçmiş yatırımların beklenen geri dönüşü verememeleri

6.    Bireylerin ve toplumların taleplerinin maden şirketleri üzerindeki etkileri

7.    Devletlerle olan ilişkilerin doğal kaynaklar yüzünden gerilmesi

8.    Maden şirketlerine uygulanan düzenlemelerde sıfır tolerans politikaları

9.    Madencilikte değişen risk yönetimi

10.   Maden şirketlerinde insan kaynağı sıkıntısı

Madencilik Sektörü - Beklentiler ve Öngörüler 2014
Faydalı buldunuz mu?