Görüşler

COVID-19’un Sektörel Etkilerini Anlama

Enerji Sektörü

COVID-19’un Petrol, Doğal Gaz ve Kimya Sektörü’ne Etkileri

Petrol, doğal gaz ve kimya sektörü oyuncuları; petroldeki fiyat savaşı ve COVID-19’un etkisi arasında iki yönlü bir krizin ortasındadır. OPEC ve Rusya üretim kesintileri konusunda anlaşamadıklarında petrol fiyatları geçtiğimiz dönemde önemli ölçüde düştü. COVID-19 ile birlikte sanayideki yavaşlama ve seyahat kısıtlamaları ile tetiklenen kimyasal ve rafine ürünlere olan ihtiyaçtaki düşüş ile birlikte petrolde yaşamakta olduğumuz arz / talep dengesizliği ortaya çıktı.

Sonuç olarak, yüksek maliyetli üreticiler, daha küçük operatörler ve yüksek borç seviyesine sahip şirketler için kısa ve orta vadeli görünüm şimdi her zamankinden daha da zorlayıcı görünmekte.

COVID-19’un Elektrik Sektörü’ne Etkileri

COVID-19 virüs salgınının Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilmesi sonrasında, yayılımını durdurmaya yönelik adımlar küresel ekonomiyi de büyük ölçüde etkiledi. “COVID-19’un Elektrik, Enerji Hizmetleri ve Yenilenebilir Enerji Sektörüne Etkilerini Anlama Raporu”nda, sektörün altyapılarını çalışır halde tutmaya, güvenli elektrik ve doğal gaz sağlamaya odaklandığına dikkat çekildi.

Dünya üzerindeki birçok enerji şirketinin uygulamalarından yola çıkarak ortaya koyulan çalışmaya göre, COVID-19’un yarattığı dalgalanma sonrasında, sektör oyuncuları, ödemeleri erteleme ve varlıklarının devre dışı kalmasına sebep olacak önlemleri askıya alma yolunda gidiyor. Bu dönemde proaktif davranmayı tercih eden şirketler, içinde bulunduğumuz zorlu koşulların etkisini azaltmak için kişilere ve hastanelere de yardım sağlıyor.

Faydalı buldunuz mu?