Görüşler

Enerji ve Doğal Kaynaklar Endüstri Yayınları

Enerji depolama; Enerji sektörünü dönüştürecek teknolojiler

Dünya nüfusunun 2050’ye kadar 2 milyar daha büyümesi ve aynı zaman diliminde global enerji ihtiyacının da yaklaşık iki katına çıkması bekleniyor. Aynı zamanda enerji sektörü büyük bir dönüşümün eşiğinde. Giderek daha fazla paydaş geleneksel fosil enerji ile çalışan merkezi enerji sistemlerinden uzaklaşarak, yenilenebilir enerji bazlı dağıtık üretime yönelmenin yollarını arıyor. Ancak yenilenebilir teknolojilerin maliyetleri yaygın bir şekilde kullanılmaları önünde engel teşkil ediyor. Enerji sektörü hizmet sağlayıcıları bu zorlukların üstesinden nasıl geleceklerini gözden geçirmeliler.

Devamı için tıklayınız.

Petrol ve Doğal Gaz 2015: Sektörde öne çıkan konular

Deloitte Global Enerji ve Doğal Kaynaklar Grubu tarafından hazırlanan Petrol ve Doğal Gaz 2015 raporu bu yıl da sektörde öne çıkan konuları ele alarak petrol ve doğal gaz sektöründe 2015’te ön plana çıkan 6 önemli zorluğu irdelemektedir.

Petrol ve Doğal Gaz 2015 raporu, Petrol ve Doğal Gaz endüstrisinin temel taşlarının mercek altında ve çeşitli sorgulamalara tabii olduğunu vurgulamaktadır. Düşen petrol fiyatları endüstriyi olumsuz bir şekilde etkilemiştir; Kuzey Amerika’nın enerji bağımsızlığı yolunda ilerlemesi dünya pazarında yankılanmaya devam etmektedir; OPEC baskı altındadır; global enerji ticareti için tahminler gelişmeye devam etmektedir ve mega projelerdeki artış ivmesi yavaşlamaktadır.

Devamı için tıklayınız.

 

2015 Küresel Elektrik Enerjisi Sektörünün Geleceği

Deloitte’un ‘2015 Küresel Elektrik Enerjisi Sektörünün Geleceği’ raporuna göre elektrik enerjisi sektöründe talep giderek artıyor, regülasyonlar sıkılaşıyor ve sektör oyuncuları eşi benzeri görülmemiş zorluklarla karşılaşıyor. Elektrik üreticilerinin ise maliyetleri azaltmaya, akıllı şebekelere geçmeye, iş modellerini gözden geçirmeye, müşteriye ve yeni yeteneklerin yönetimine odaklanmaya ihtiyacı var.

Devamı için tıklayınız.

Sahraltı Afrikası Enerji Trendleri : Afrika’da Enerji Dönüşümü

Afrika çapında güvenilmez, yetersiz ve pahalı enerji üretimi ve dağıtımı muhtemelen kıtanın en zayıf noktası haline gelmiş durumda. Afrika’daki bu sorun kapsamlı bir büyümenin ve sosyo-ekonomik kalkınmanın önündeki en büyük engel olarak tanımlanabilir. Altyapı stok seviyeleri büyümeyi ve kalkınmayı destekleyeceğine engel olmakta. Ancak bu durum hızla değişiyor; Sahraaltı Afrikasının sürdürülebilir bir şekilde gelişip endüstrileşmesi için enerji sektöründe ve ilgili altyapı sektöründe bir devrim yaşanması şart. 

Devamı için tıklayınız.

 

Akıllı Sayaç Sistemleri
Avrupa uygulamaları analizi ve Türkiye uygulamaları üzerine düşünceler

Türkiye, akıllı sayaçlara yönelik kararlı adımların atılması ve çalışmaların eşgüdüm içerisinde yürütülmesi gereken bir dönemdedir. Bu rapor akıllı sayaç sistemlerini analiz etmekte, potansiyelini değerlendirmekte ve akıllı sayaç sistemlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik öneriler sunmaktadır.

Devamı için tıklayınız

Afrika’da Madencilik
Mercek Altında

Afrika’da Madencilik raporu, Afrika’nın çeşitli madencilik bölgelerinin mevcuttaki durumlarının bir fotoğrafını çekip analiz ederek başarılı bir madencilik operasyonu için kritik unsurları ortaya koyuyor.

Devamı için tıkalyınız.

Elektrik Piyasasına Özgü Vergisel Konular

Deloitte Sektörel Vergi Rehberleri Serisi’nin ikincisi olan ‘Elektrik Piyasasına Özgü Vergisel Konular’ çalışması sektördeki vergi uygulamaları açısından önem arz eden en önemli 20 hususu sektör paydaşlarının dikkatine sunmaktadır.

Devamı için tıklayınız.

 

Varlık yönetimi: Risk bazlı yaklaşım
Enerji ve Doğal Kaynaklar Kıyaslama Anketi

Deloitte’un global Varlık Risk Yönetimi anketi, müşterilerimizin risk bazlı varlık yönetimi faaliyetlerinin genel olgunluk düzeylerini değerlendirmeyi ve yeni zorlukları, kritik konuları ve günümüzde karşı karşıya kalınabilecek riskleri belirlemeyi amaçlamaktadır.

Devamı için tıklayınız.

Madencilik Trendleri 2015:
Beklentiler ve Öngörüler

Deloitte tarafından bu yıl yedincisi yayınlanan 2015 Madencilik Trendleri raporunda, endüstrinin karşı karşıya olduğu 10 kritik konuya ve Deloitte çatısı altındaki madencilik sektörü uzmanlarının bu kritik konular karşısındaki önerilerine yer verilmektedir.

Devamı için tıklayınız.

Büyümeyi Sürdürebilmek
İhtiyacınız olanı her zaman bulamazsınız

Suya erişimdeki sıkıntılar üretim süreçlerinde, tedarik zincirinde, hatta ürünün kullanımında suya ihtiyaç duyan bir şirketin büyümesini tehlikeye atabilir. Bu riskler su yönetimi ve büyüme stratejilerinin uyumlu olması gerektiğine ve verimlilik odağının ötesine geçilmesi ihtiyacına işaret ediyor.

Devamı içi tıklayınız.

Yüksek kalorifik değerli kömür
Türkiye ve dünyada görünüm

Kömür, her ne kadar çevresel etkileri nedeni ile olumsuz algılara neden olsa da, global enerji talebini karşılamadaki payını göz ardı etmek mümkün değil. Özellikle gelişmekte olan ülkelerin artan enerji ihtiyaçlarını karşılamak için nispeten ucuz ve erişilebilir bir kaynak olan kömüre dönüşleri yadsınamaz bir gerçek.

Devamı için tıklayınız.

 

Biyokütlenin Altın Çağı

Rapor, gittikçe popülerliği artan biyokütleye dayalı enerji sektörü hakkında yatırımcılara biyokütle kaynakları ve teknoloji ile ilişkin teknik taraflarını özetlerken, konu hakkında mevzuatlar ve piyasanın sunduğu fırsatlar hakkında bilgi vermektedir.

Devamı için tıklayınız.

Enerji ve Doğal Kaynaklar Endüstrisinde Risk Zekası
Kurumsal risk yönetimi kıyaslama araştırma raporu

Deloitte’un bu yıl ikincisini yayınladığı Enerji ve Doğal Kaynaklar Endüstrisinde Risk Yönetimi araştırmasındaki amaç, bu endüstride faaliyet gösteren firmaların kurumsal risk yönetimi uygulamalarındaki olgunluk seviyelerini anlamak; günümüzde ve gelecekte karşılaşabilecekleri zorlukları, kritik konuları ve riskleri belirlemelerine yardımcı olmaktır.

Devamı için tıklayınız.

Enerji Rönesans’ının Zorlukları
Petrol ve doğalgaz sermaye projelerinin yönetimi

Raporda amaç, enerji ve doğal kaynaklar endüstrisinde faaliyet gösteren firmaların kurumsal risk yönetimi uygulamalarındaki olgunluk seviyelerini anlamak; günümüzde ve gelecekte karşılaşabilecekleri zorlukları, kritik konuları ve riskleri belirlemelerine yardımcı olmaktır.

Devamı için tıklayınız.

Beklentiler ve Öngörüler 2014
Madencilik şirketlerini yeni yılda bekleyen en önemli 10 trend

Deloitte tarafından bu yıl altıncısı yayınlanan Madencilik raporunda, endüstride karşılaşılan 10 kritik zorluğun madencilik sektörü üzerindeki etkileri incelenmiştir.

Devamı için tıklayınız.

 

Petrol ve Doğal Gaz 2014
Öne Çıkan Konular

Raporda uluslararası petrol ve doğal gaz piyasalarındaki değişim sonucu karşılaşılan 5 ana zorluk ve sektörü etkileyen trendlerin ne yönde ilerleyeceği ele alınmaktadır.

Devamı için tıklayınız.

Faydalı buldunuz mu?