Görüşler

Büyümeyi Sürdürebilmek

İhtiyacınız olanı her zaman bulamazsınız

Suya erişimdeki sıkıntılar üretim süreçlerinde, tedarik zincirinde, hatta ürünün kullanımında suya ihtiyaç duyan bir şirketin büyümesini tehlikeye atabilir. Bu riskler su yönetimi ve büyüme stratejilerinin uyumlu olması gerektiğine ve verimlilik odağının ötesine geçilmesi ihtiyacına işaret ediyor.

Suya erişimdeki sıkıntılar üretim süreçlerinde, tedarik zincirinde, hatta ürünün kullanımında suya ihtiyaç duyan bir şirketin büyümesini tehlikeye atabilir. Bu riskler su yönetimi ve büyüme stratejilerinin uyumlu olması gerekliliğine işaret ederek, salt verimlilik odaklı bir bakış açısının ötesine geçilmesi gerektiğini gösteriyor.

Bu durum çok önemli bir soruyu beraberinde getiriyor: İddialı global büyüme stratejileri olan şirketler, daha fazla para ödemenin işe yaramadığı bir dünyada büyümeleri için gerekli olan ve her geçen gün erişimi zorlaşan suya nasıl ulaşacaklar?

Bu sorunun cevabı şirketlerin su yönetimi stratejilerini büyüme stratejilerini destekleyecek şekilde nasıl ve niçin uyumlu hale getirmeleri gerektiğinde yatmaktadır.  Büyüme ve su yönetimi stratejilerinin birbirleriyle uyumlu hale getirilmesinin iki önemli etkisi vardır.   Birincisi, büyüme stratejisi ile su yönetimi stratejisini senkronize eden şirketler, suyun tam anlamıyla işe olan değerini değerlendirdikleri ve ölçtükleri için, suyun fiyatının ötesine geçerek, suyun operasyonlara, değer zincirine, markaya ve büyüme fırsatları üzerine olan etkilerini hesaba katarak kendilerine fayda sağlayabilirler. İkincisi, suya bağımlı olan şirketler, faaliyet gösterdikleri su havzalarında kendi değer zincirlerindeki paydaşlarla birlikte proaktif olarak ileriye yönelik kolektif girişimlere liderlik ederek fayda sağlayabilirler. Bu iki alandaki faaliyetler birçok şirketin operasyonlarında su verimliliğine, suyun tekrardan kullanımına ve geri dönüşümüne odaklanan mevcut su yönetimi yaklaşımlarının ötesindedir.

 

Büyümeyi Sürdürebilmek
Faydalı buldunuz mu?