Görüşler

İnşaat Sektörünün Geleceği

İnşaat sektörünün geleceği raporu, mühendislik ve inşaatı şekillendiren temel eğilimlere ve uzun vadeli başarı için gereken temel yetkinlik değişimlerine ayrıntılı bir bakış sunuyor.

Müşteri talebindeki değişim, inşaatın doğası ve ekonomisi ve modern tedarik zincirinin gereklilikleri mühendislik ve inşaat (E&C) şirketlerinin iş yapış şekillerinde temel değişikliklere yol açtı. E&C firmaları 4. Sanayi Devrimi’ne doğru atılım yaparken, onları değer yaratmanın yeni yollarını keşfetmeye itebilecek temel değişimler yaşıyorlar. Bu firmalar başarılı bir geçiş için kademeli olarak manuel süreçlerden nokta çözümleri üreten ve dijitale uyumlu süreçlere hazırlanıyor ve dönüşümlerini hızlandırıyorlar. Temel trendler ve uzun vadeli başarı için gereken yetkinlikler ilgili ayrıntılı bilgiye raporun detaylarından ulaşabilirsiniz.

Faydalı buldunuz mu?