Görüşler

Geleceğin Enerji Şirketi

Dijitalleşme, şirketleri farklı sektörlere, toplumlara ve yaşamlara doğru kaydırmaktadır. Bunların hepsi bulunduğumuz çağda artık neredeyse tüm cihazların bağlantılı olmasından, insan-makine etkileşiminden, akıllı sistem ve ürünlerin varlığından kaynaklanmaktadır. Aynısı, geçmişte varlık odaklı şirketlerin yön verdiği elektrik sektörü için de geçerlidir.

Gelişen teknoloji ile beraber Türkiye’deki tüketiciler, bilgiye daha kolay erişebilecek ve birbirleri ile daha bağlantılı hale gelecektir. Tüketicilerdeki bu dönüşüm ile birlikte tüketicilerin elektrik sektöründeki şirketlerden beklentileri de artacaktır. İzlenen politikalar hala büyük bir önem taşısa da, teknolojinin etkisinin ne zaman gerçekleşeceği konusundaki belirsizlikler yüzünden şirketler, iş modellerini tamamen gözden geçirerek hızla yaklaşmakta olan dijital değişime karşı hazır olmalıdır.

 

Faydalı buldunuz mu?