Water tight

Görüşler

Enerji inovasyonu için yenilikçi finansman mekanizmaları

Küresel karbon salınımının azaltılması için bir altyapı ihtiyacının bulunduğu ve bunun getirdiği maliyet artık geniş bir şekilde kabul görüyor. Bununla birlikte, Paris İklim Anlaşması'nın temelini oluşturan düşük karbonlu teknolojilerin ön şartı olan enerji inovasyonunun finansman ihtiyaçları nispeten daha az önemseniyor. Deloitte tarafından hazırlanan bu raporda, temiz enerji inovasyonu için gerekli risk paylaşım araçlarının mevcut kullanımı, temiz enerjinin araştırılması, geliştirilmesi ve hizmete sunulması için yatırım çekebilecek yenilikçi finansman mekanizmalarının —uluslararası kalkınma ile bağlantılı olanlar gibi — uygulanmasına olanak sağlayacak fırsatlar inceleniyor. 

Faydalı buldunuz mu?