integrated approach to combat cyber risk

Görüşler

Siber riskle mücadele için entegre bir yaklaşım

Petrol ve doğal gazda endüstriyel operasyonları güvence altına almak

Petrol ve gaz endüstrisi, robotik, dijitalleştirme ve nesnelerin interneti'ni (IoT) işlevsel ortama entegre ederek ve birleştirerek bir sonraki dijital evrime doğru ilerliyor. Bu durum verimliliği artırmak ve maliyetleri düşürmek için yeni fırsatlar yaratmıştır. Bununla birlikte, operasyonel ve iş sistemlerinin yakınlaşması şirketi yeni bir siber risklere açık hale getirdi.

Bu rapor, petrol ve gaz şirketlerinin ICS'lerini güvence altına almak için öğrenilen dersler de dahil olmak üzere geniş saha tecrübemizden elde edilen bilgiler paylaşılmaktadır. Bu rapor siber tehditlerin petrol ve gaz değer zincirini nasıl etkilediğini inceliyor.

 

Siber riskle mücadele için entegre bir yaklaşım
Faydalı buldunuz mu?