Görüşler

Akıllı Sayaç Sistemleri

Avrupa uygulamaları analizi ve Türkiye uygulamaları üzerine düşünceler

Türkiye, akıllı sayaçlara yönelik kararlı adımların atılması ve çalışmaların eşgüdüm içerisinde yürütülmesi gereken bir dönemdedir. Bu rapor akıllı sayaç sistemlerini analiz etmekte, potansiyelini değerlendirmekte ve akıllı sayaç sistemlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik öneriler sunmaktadır.

Elektrik dağıtım şirketlerinin özelleşmesi, tedarik şirketleri ile dağıtım şirketlerinin ayrışması, piyasanın liberalleşmesi gibi gelişmeler, elektrik şebekesinin de bu değişimlere ayak uydurmasını ve katkıda bulunmasını gerektirmektedir. Elektrik şebekesinin önemli unsuru olan sayaç ve diğer ölçü sistemleri de bu gelişmelerden payını almaktadır.

Akıllı sayaç sistemlerinin yaygınlaştırılması, Avrupa başta olmak üzere, liberalleşen tüm elektrik piyasalarında sıcak bir tartışma konusu olmuştur. Akıllı sayaç sistemlerinin, özellikle tüketicilerin ve dağıtık üretim tesislerinin piyasaya katılımı, enerji tasarrufu, puant taleplerinin dengelenmesi, yeni teknolojilerin sisteme entegrasyonu gibi konuların hayata geçirilmesinde öncül konumda bulunmaktadır. Bu nedenle, birçok ülke bu alandaki yatırımlarına hız vermiş, uluslararası platformlar ve düzenleyici kurumlar yaklaşım stratejileri oluşturmuşlardır.

Bu rapor kapsamında akıllı sayaç sistemleri detaylı şekilde irdelenmekte ve fayda-maliyet analizleri yapılarak akıllı sayaç sitemlerinin potansiyeli ortaya konmaktadır. Analiz hem Avrupa hem de Türkiye özelinde akıllı sayaç sistem ve uygulamalarını incelemektedir ve Türkiye’de akıllı sayaç sistemlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik öneriler de getirmektedir.

Türkiye, akıllı sayaç sistemleri stratejisine yönelik kararlı adımların atılması ve çalışmaların eşgüdüm içerisinde yürütülmesi gerektiği bir döneme girmektedir. Bu noktada, yapılacak yatırımlardan sağlanacak faydanın azami seviyeye çıkarılması ve ihtiyaç fazlası yatırımların önüne geçilmesi için bir yol haritasının ortaya koyularak tüm paydaşların görev ve sorumluluklarının netleştirilmesi ihtiyacı belirgin olarak ön plana çıkmaktadır.

 

Akıllı Sayaç Sistemleri
Faydalı buldunuz mu?