Oil and Gas Reality Check 2013

Görüşler

Petrol ve Doğal Gaz 2014

Öne Çıkan Konular

Raporda uluslararası petrol ve doğal gaz piyasalarındaki değişim sonucu karşılaşılan 5 ana zorluk ve sektörü etkileyen trendlerin ne yönde ilerleyeceği ele alınmaktadır.

In terms of an overarching theme, the 2015 Oil and Gas Reality Check highlights that industry fundamentals are being called into question: declining oil prices have taken their toll on the industry; North America’s ongoing move towards energy independence continues to reverberate across world markets; OPEC is under pressure; predictions for global energy trade are evolving; and the growth of megaprojects is losing speed.

Issues covered in the report:
 • Shift in supply-demand fundamentals
 • New trade patterns emerging
 • OPEC: under pressure
 • LNG prices: a buyer’s market
 • Investing in innovation: the cost of complexity
 • National and integrated oil companies: evolving dynamics
Download the report

Petrol ve Doğalgaz 2014 raporu, sektörü etkileyen 5 ana etkeni incelemekte ve sektörün ileri gelenlerinin karşılaştığı sorunları ortaya koymaktadır. Raporda, sektörü etkileyen ana unsurların zamanla nasıl değiştiği ve bu etkenlerin sektörü nasıl etkilediği anlatılmaktadır. Değişen başlıca ana unsurlar şunlardır; makro-ekonomi gündemi, arz-talep dengesi, mevzuat konuları, maliyet unsurları, hammadde fiyatları, rakiplerin duruşu, jeopolitiğin etkisi…

Raporda değinilen ana başlıklar aşağıdaki gibidir;

 • Global Enerji – Kuzey Amerika devrimi
 • Enerji kaynakları – Yeni kaynaklar, yeni jeopolitik gelişmeler
 • Enerji karma – Global düzendeki değişiklik
 • Enerji üretimi – Büyük petrol ve doğalgaz projelerinde yeni yönetim stratejileri
 • Enerji korumacılığı –  Kaygı ve korkular
Petrol ve Doğal Gaz 2014 - Öne çıkan konular
Faydalı buldunuz mu?