Görüşler

Petrol ve Doğal Gaz 2015

Sektörde öne çıkan konular

Deloitte Global Enerji ve Doğal Kaynaklar Grubu tarafından hazırlanan Petrol ve Doğal Gaz 2015 raporu bu yıl da sektörde öne çıkan konuları ele alarak petrol ve doğal gaz sektöründe 2015’te ön plana çıkan 6 önemli zorluğu irdelemektedir.

Petrol ve Doğal Gaz 2015 raporu, Petrol ve Doğal Gaz endüstrisinin temel taşlarının mercek altında ve çeşitli sorgulamalara tabii olduğunu vurgulamaktadır. Düşen petrol fiyatları endüstriyi olumsuz bir şekilde etkilemiştir; Kuzey Amerika’nın enerji bağımsızlığı yolunda ilerlemesi dünya pazarında yankılanmaya devam etmektedir; OPEC baskı altındadır; global enerji ticareti için tahminler gelişmeye devam etmektedir ve mega projelerdeki artış ivmesi yavaşlamaktadır.

Raporda odaklanılan konular:

  • Arz-talep dengesindeki değişimler
  • Ticarette yeni ortaya çıkan eğilimler
  • Baskı altındaki OPEC
  • LPG fiyatları: Alıcı piyasası
  • İnovasyona yatırım: Kompleksitenin maliyeti
  • Ulusal ve entegre petrol şirketleri: Yeni dinamikler
Petrol ve Doğal Gaz 2015
Faydalı buldunuz mu?