Görüşler

Sahraltı Afrikası Enerji Trendleri

Afrika’da Enerji Dönüşümü

Afrika çapında güvenilmez, yetersiz ve pahalı enerji üretimi ve dağıtımı muhtemelen kıtanın en zayıf noktası haline gelmiş durumda. Afrika’daki bu sorun kapsamlı bir büyümenin ve sosyo-ekonomik kalkınmanın önündeki en büyük engel olarak tanımlanabilir. Altyapı stok seviyeleri büyümeyi ve kalkınmayı destekleyeceğine engel olmakta. Ancak bu durum hızla değişiyor; Sahraaltı Afrikasının sürdürülebilir bir şekilde gelişip endüstrileşmesi için enerji sektöründe ve ilgili altyapı sektöründe bir devrim yaşanması şart. 

Sahraaltı Afrikası Enerji Trendleri raporu, bölgedeki halihazırdaki enerji talebine ve geleceğe dair talep projeksiyonlarına, yatırım trendlerine, temel zorluklara, optimum enerji yelpazesine ve Afrika enerji sektöründeki fırsatlara odaklanarak bölgenin güncel enerji görünümünün bir fotoğrafını ortaya koymaktadır. 

Afrika’da Enerji Dönüşümü
Faydalı buldunuz mu?