Görüşler

Enerji Rönesans’ının Zorlukları

Petrol ve doğalgaz sermaye projelerinin yönetimi

Raporda amaç, enerji ve doğal kaynaklar endüstrisinde faaliyet gösteren firmaların kurumsal risk yönetimi uygulamalarındaki olgunluk seviyelerini anlamak; günümüzde ve gelecekte karşılaşabilecekleri zorlukları, kritik konuları ve riskleri belirlemelerine yardımcı olmaktır.

Kuzey Amerika enerji rönesansının yaratmış olduğu potansiyel, özellikle petrol ve doğalgaz üretim altyapısının, doğal kaynakların ve insan yeteneğinin geliştirilmeye çalışıldığı günümüzde, muazzam bir yatırım ve başarılı proje yönetimi gerektirmektedir. Ve tüm bu gelişmeler, endüstrinin LNG gaz ihracatı, petrokimyasal kapasitenin arttırılması gibi yatırımlar paralelinde yaşanmaktadır. Petrol ve doğalgaz endüstrisi bu rönesansı destekleyebilecek sermaye yatırımı arayışı içerisindedir.

Bu rapor, aşağıdaki konulara ışık tutarken, Deloitte Sermaye Proje uzmanlarının endüstrinin karşılaşabileceği zorluklar hakkındaki görüşlerine yer vermektedir

  • Kuzey Amerika ve dünyanın diğer bölgelerindeki firmalar bu kadar büyük projeyi nasıl yönetecekler?
  • Firmalar, projelerde yaşanacak olan hataları önceden belirleyebilmek için veri analitiğini nasıl kullanacaklar?
  • Bu kadar büyük sermaye gerektiren projeleri gerçekleştirecek olan insan yeteneğini nasıl etkilemeli, tutmalı ve geliştirmeli?
Enerji Rönesans’ının Zorlukları
Faydalı buldunuz mu?