tracking the trends 2017

Görüşler

Madencilik Trendleri 2017

Madencilik şirketlerinin 2017 gündemini oluşturan 10 kritik konu

Deloitte tarafından yayınlanan Madencilik trendleri 2017 raporu, endüstrinin 2017 gündemini oluşturan 10 kritik konuyu ve Deloitte çatısı altındaki madencilik sektörü uzmanlarının bu kritik konular karşısındaki önerilerini içermektedir. Rapor, madencilik şirketlerinin günümüzün sürekli değişen piyasa şartlarında başarılı olmalarını sağlayacak stratejileri benimsemelerine yardımcı olacak görüşleri paylaşmaktadır. Rapor, ayrıca geçen senelerden farklı olarak, bazı şirketlerin endüstriye nasıl yeni çözümler getirdiğini göstermek için bir dizi vaka analizine de yer vermektedir.

Raporda yer alan endüstrinin geleceği hakkındaki farklı görüşler ve pratikler, sektörde genişleyen bir uçurumu işaret etmekte. Madencilik endüstrisini tutarlı bir bütün olarak tartışmak artık mümkün değil gibi görünüyor. Bu durum, pek çok şirketin neden bu kadar farklı stratejileri benimsediğini açıklıyor. Ancak, geleceğe yönelik yaklaşımları farklı olsa da, tüm madencilerin gündemindeki ortak soru şu: ileri giderken, nerede oynamalıyız ve nasıl kazanabiliriz?

Faydalı buldunuz mu?