Görüşler

Madencilik Trendleri 2015:

Beklentiler ve Öngörüler

Deloitte tarafından bu yıl yedincisi yayınlanan 2015 Madencilik Trendleri raporunda, endüstrinin karşı karşıya olduğu 10 kritik konuya ve Deloitte çatısı altındaki madencilik sektörü uzmanlarının bu kritik konular karşısındaki önerilerine yer verilmektedir.

Hiç şüphesiz ki madencilik şirketleri artan mevzuat yükümlülükleri ile karşı karşıya kaldıkları zor coğrafyalarda faaliyet göstermektedir. Bununla birlikte, değişen pazar koşullarına uyum sağlamak ve üretimde verimi artırabilmek için yenilikçi yöntemler bulmak kaçınılmaz bir zorunluluk haline gelmiştir.

Bu raporun amacı sektörün güçlü ve zayıf yönlerini masaya yatırarak madencilik şirketlerinin 2015’te gündemini meşgul edecek 10 kritik hususu tartışmaktır.

 

Raporda ele alınan 10 kritik konu şu şekildedir:

·         Madenciliğin ABC’si – Operasyonel mükemmellik arayışı

·         Hayatta kalmak için işin sırrı yenilikçilikten geçiyor – Yenilikçilik sadece maliyet kontrolü değildir

·         Enerjide yeni model – Projelerin enerji maliyetlerinin azaltılması

·         Proje sayıları sınırlanmakta – Arz/talep dengesini yönetmek 

·         Finansman kaynaklarında azalış– Pazarda etkileri yankılanıyor

·         Yeni firmaların ayakta kalması – Tehlikeli suların üstesinden gelmek

·         Yeni becerilerin peşinde – Sektörü Y kuşağına cazip kılmak

·         Jeopolitik belirsizliklerle mücadele – Planlama yaparken belirsizlikleri göz önünde tutmak

·         Paydaş yönetiminin getirisi artmakta – Şirketler farklı çıkarları dengelemekte zorlanıyor

·         Hükümet ile ilişkilerin geliştirilmesi – İletişim kurmak ve işbirlikleri için yeni yollar bulmak 

Madencilik Trendleri 2015
Faydalı buldunuz mu?