Water tight

Görüşler

Su sızmaz 2.0 

Küresel su sektöründeki başlıca trendler

Bu yayının ana teması arz tarafı, talep tarafı, yasal düzenlemeler veya iş ile ilgili zorlukların üstesinden gelmek için yeni yollar keşfederek inovasyon yaratmak. Bu raporda ele alınan konular, birbirleriyle yakın bir şekilde bağlantılı olup (örneğin, veri analitiğinin sunduğu fırsatları düşünmeden operasyonel verimlilik hakkında konuşmak mümkün değil) dünya çapında Deloitte üye firmalarından üst düzey uzmanlar ile birlikte hazırlanmıştır.

İklim değişikliğinin tahmin edilemez etkisi yüzünden daha da önemli hale gelen su kıtlığı, demografik değişimler ve operasyonel verimlik, küresel su sektörünün başlıca sorunlarını oluşturuyor. Suya olan talep artmaya devam ediyor; su kalitesindeki düşüş küresel bir sorun olarak büyüyor; sızıntılar yüzünden su kaybı hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde büyük bir sorun olduğunu ispatlamaya devam ediyor;  iklim değişikliğinin uzun vadeli etkisinin belirsizliği ise plan yapmayı zorlaştırıyor.

Sonuç olarak, dünyada koşullardaki değişiklikleri önceden sezecek ve izleyecek esnek ve dayanıklı bir su sistemine ihtiyaç duyuluyor. Su döngüsünü korumak ve insan faaliyetlerinin bunlar üzerindeki etkisini azaltmak için sürdürülebilir yönetim tekniklerinin uygulanması gerekiyor. Bu tekniklerin suyun ve atık suyun tedariğinin ve tüketiminin optimize edilmesini ve suyun korunmasını, yeniden kullanımını ve geri dönüştürülmesini teşvik etmek için kamu hizmeti sağlayıcıları, kullanıcılar ve yasal düzenleyiciler arasında yakın bir işbirliği gerektiren yöntemlerle bir arada kullanılması gerekiyor.

Bu yıl öne çıkan trendler:

·         Suyun değeri

·         Verinin değeri

·         Müşterinin gücü

·         Operasyonel verimliliğe olan ihtiyaç

·         Teknolojinin potansiyeli

·         Yasal düzenlemelerin geleceği

·         Yeni finansman metotları

Faydalı buldunuz mu?