Çözümlerimiz

Dağıtım ve Perakende

Enerji ve Doğal Kaynaklar

Deloitte Türkiye olarak, elektrik enerjisi dağıtımı ve perakende sektörlerinde değişim ve program yönetimi, satın alma/özelleştirme sonrası yeniden yapılanma, düzenleyici çerçeveye ilişkin danışmanlık, strateji geliştirme, yatırım ve bilgi teknolojileri danışmanlığı gibi alanlarda hizmetler sunmaktayız.

Son yıllarda elektrik dağıtım ve perakende satış sektöründe özelleştirmeler, liberalleşme, yasal ayrışma gibi mevzuatlardaki değişimler ile şekillenen önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Özelleştirmeler nedeniyle yerli ve yabancı yatırımcıların ilgi odağı olan sektörde yatırımların geri dönüşü, maliyetlerin azaltılması ve verimlilik, Bilgi Teknolojileri yatırımları, kurumsal gelişim gibi konular ön plana çıkmaktadır. Öte yandan, serbest tüketici limitinin düzenli olarak indirilmesi, perakende enerji satışında giderek artan bir rekabete yol açmaktadır.

Dağıtım ve perakende sektöründeki bir diğer önemli gelişme ise, dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin yasal olarak ayrıştırılmasıdır. Yasal ayrışma sonrasında, dağıtım ve perakende satış faaliyetleri farklı tüzel kişilikler altında yürütülmektedir.

Deloitte Türkiye olarak, değişim ve program yönetimi, satın alma/özelleştirme sonrası yeniden yapılanma, düzenleyici çerçeveye ilişkin danışmanlık, strateji geliştirme, yatırım ve bilgi teknolojileri danışmanlığı gibi geniş bir yelpazede danışmanlık hizmetlerimiz; satın alma ve birleşmeler alanında potansiyel yatırımcılara kolay erişim sağlayan geniş bir uluslararası kurumsal finansman ağımız; UFRS ve US GAAP gibi uluslararası standartlara göre düzenlenmiş mali tabloların denetimi hizmetimiz; tam tasdik, muhasebe, KDV iadesi hizmetlerimiz ve vergi danışmanlığımız ile dağıtım ve perakende satış sektöründe yer alan müşterilerimizin çözüm ortağı olarak görev almaktayız.

Global de olduğu gibi Türkiye’de de başta SAP-ISU olmak üzere elektrik, gaz ve su dağıtım ve perakende satış şirketlerine müşteri yönetimi, faturalama ve tahsilat çözümlerine yönelik yatırım yapmaktayız ve global ağımızın desteği ile bu alanda büyük projelere imza atabilmek adına çalışmalar yürütmekteyiz. Bu alanda kurumsal uygulamalar ekibimiz çok sayıda enerji projesi tecrübesi ile katma değeri yüksek hizmet verebilmektedir.