Çözümlerimiz

Nükleer

Artan elektrik enerjisi talebinin karşılanması, enerji arz güvenliğinin sağlanması ve kaynak çeşitliliğinin arttırılması amacıyla, Türkiye’de orta vadede faaliyete geçirilmesi planlanan Akkuyu ve Sinop Nükleer Güç Santralleri ile yılda yaklaşık 80 Milyar kWh elektrik üretilmesi öngörülmektedir.

Deloitte Türkiye olarak, Türkiye’de ve Dünya’da elektrik enerjisi sektörünün her segmentinde sahip olduğu gibi, nükleer güç santrallerinin hayata geçmesine ilişkin tüm alt segmentlerde de önemli uluslararası deneyimimiz bulunmaktadır. Amerika, Asya, Avrupa ve Afrika’da dev nükleer enerji şirketlerine ve hükümetlere tarafımızdan sağlanan çok sayıda hizmet bulunmaktadır.

Nükleer programlarının tüm aşamalarında, program yönetimi, hukuk ve mevzuat, fizibilite ve finansman, süreç ve organizasyon, nükleer programı stratejisi belirleme, teknoloji ve entegrasyon, saha çalışmaları tasarım, inşaat ve montaj yönetimi, test ve işletmeye alma, devreden çıkarma konularının tümünde yetkinlik sahibi uzmanlarımızla müşterilerimize hizmetler sunmaya devam etmekteyiz.