Renewable energy

Hizmetlerimiz

Yenilenebilir Enerji

Deloitte’un dünya çapında sürdürülebilir enerji alanına odaklı çalışan yüzlerce uzmanı ile müşterilerimize ihtiyaçları doğrultusunda fark yaratan çözümler sunuyoruz.

Başta rüzgâr ve güneş olmak üzere yenilenebilir enerji kaynakları açısından yüksek potansiyele sahip olan Türkiye, özellikle 2010 yılından bu yana ilgili teşvikleri düzenleyen mevzuatın yürürlüğe girmesi ile yerli ve yabancı yenilenebilir enerji yatırımcılarını çekmektedir.

Deloitte Türkiye olarak enerji sektöründeki uzmanlığımızı güneş, rüzgar, biyokütle, hidro, jeotermal ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına da taşımaktayız. Uzman işbirliklerimiz ile yenilenebilir enerji yatırımlarının her aşamasında teknik, finansal, vergi ve diğer unsurlar itibariyle yatırımcılara ve kamuya destek vermekteyiz.

Yenilenebilir enerji alanında Danışmanlık, Kurumsal Finansman, Kurumsal Risk, Vergi, Denetim ve Yönetim Destek ekipleri ile bir bütün olarak hizmet sunmaktayız. Teknik konularda yenilenebilir enerji alanında uzman mühendislik şirketleri ile yaptığımız işbirlikleri ile müşterilerimizin ihtiyaçlarını entegre bir şekilde karşılamaktayız.