Görüşler

Avrupa CFO Araştırması Sonbahar 2018

Kış geliyor

2018 yılının başında küresel ekonominin görünümü umut vericiydi, 2017 yılı finansal rakamları son derece iç açıcıydı ve ekonomik faaliyetlerin yıl boyunca güçlü bir seyir sergilemesi bekleniyordu. Ancak 2018 yılında, özellikle son 6 ayda gerçekleşen kritik öneme sahip politik, finansal ve ticari olayların etkisiyle ekonomik görünüm ve küresel ekonomiye duyulan güven yön değiştirdi. Peki, Avrupalı CFO’lar sert geçecek bu kışa hazırlar mı?

Araştırma, bu sayıda da Avrupa bölgesindeki CFO’ların şirketleri için kritik önem taşıyan konulardaki hem mevcut fikirlerini hem de kısa vadedeki beklentilerini karşılaştırmalı şekilde ortaya koyuyor. Rapor aralarında İngiltere, Almanya, İspanya, Fransa, İrlanda, İtalya ve Türkiye’nin de bulunduğu 20 Avrupa ülkesinden yaklaşık 1400 CFO’nun görüşlerini temsil ediyor.


Öne çıkan bulgular:

• Bir önceki araştırmaya kıyasla şirketlerinin finansal geleceği hakkında güven duyan CFO’ların oranında %28’lik bir azalma söz konusu. Türkiye’de ise azalan güven oranı daha da belirgin:%66.

• Araştırmaya katılan CFO’ların sadece %24’ü bilançoları üzerine risk almak için iyi bir zaman olduğunu düşünürken, Türkiye’de risk almak için uygun bir zaman olmadığını düşünen CFO’ların oranı %92.

• Sermaye harcamalarını arttırmayı düşünen CFO’ların net oranı ise Avrupa genelinde sadece %17.

• Benzer şekilde CFO’ların sadece %13’ ü çalışan sayısında bir artış planlarken, geçen yıla oranla çalışan sayısını arttırmak isteyen Türk CFO’ların oranında ise %66 oranında bir düşüş mevcut.

• CFO’ların %43’ü teknik beceriler anlamında yetkin çalışanlar bulmakta zorlanırken, Türkiye de bu görünümü birebir yansıtıyor: TR’de aynı oran yine %43.

• Bu yetkin çalışan eksikliğini gidermek için otomasyona güvenen CFO’ların oranı Avrupa genelinde %43’iken, Türkiye’de otomasyonun bu sorunun gerçek çözümü olacağına inanların oranı bir hayli yüksek: %67
 

Faydalı buldunuz mu?