Analizler

Avrupa CFO Anketi

Sonbahar 2020

CFO’lar ekonomik toparlanma konusunda pandeminin ilk zamanlarına göre daha iyimser

12. Avrupa CFO anketi COVID-19 salgınının şirketleri nasıl etkilediği, bu koşullarda CFO’ların geleceğe bakışı ve stratejileri gibi konulara odaklanıyor. Araştırma sonuçlarına göre, CFO’lar pandeminin başladığı dönemle kıyaslandığında daha iyimser bir tablo çizseler de tam anlamıyla bir toparlanmanın gerçekleşmesi için önlerinde uzun bir yol olduğu konusunda görüş bildiriyorlar. Deloitte’un 18 farklı ülkede yer alan firmaları tarafından toplanan verilerin bir araya getirilmesi ile oluşturulan bu çalışma, Türkiye’den 63, toplamda 1.758 CFO’nun görüşlerini içeriyor.

Türk CFO’ların beklentileri

Finansal gelecek ile ilgili beklentiler: CFO’lar Haziran’dan bu yana yaşanan değişimleri göz önünde bulundurduklarında finansal gelecekleri ile ilgili daha iyimserler.

Gelir: CFO’ların  %67’si şirket gelirlerinde önümüzdeki bir yıllık süreçte artış yaşanacağı yönünde görüş bildiriyor.

Faaliyet karı: Yaklaşan CFO’ların %55’i bu konuda bir artış beklerken, azalacağı yönünde görüş bildirenler ise %30’ları buluyor.

Yatırım: Yatırımlarının önümüzdeki bir sene içerisinde artacağını düşünen CFO’ların oranı %29 iken, azalacağını düşünenlerin oranı ise %43 olarak görülüyor.

İstihdam: CFO’lar istihdam konusunda bir durağanlık yaşanacağı konusunda büyük ölçüde hem fikir görünüyor. 

Stratejiler önce maliyet diyor

Türkiye’deki CFO’lar kur dalgalanmaları, ekonomik görünüm/büyüme, jeopolitik riskler ve iç/dış talebin azalması gibi riskleri göz önünde bulundurduklarında defansif bir stratejiden yana. Bu sebeple CFO’lar şirket stratejilerini belirlerken ilk sırada ekonomik kaygılar nedeniyle maliyetlerin kontrolü ve azaltılması geliyor. Nakit akışının artırılması yönünde alınacak aksiyonlar ikinci sırada yer alırken, faaliyet harcamalarının azaltılması bunu takip ediyor. Ancak dördüncü ve beşinci sıralarda CFO’ların daha cesur stratejiler belirlemek adına organik büyüme ve yeni pazarlarda büyümeyi seçtiği görülüyor.

Faydalı buldunuz mu?