Görüşler

Özel şirketlerin sorun ve fırsatları

2016’da göz önünde bulundurulacak konular

Yeni trendler ve teknolojiler endüstrileri dönüştürebilir ve ileri görüşlü şirketlere rekabet avantajı sağlayabilir. Ancak Deloitte’un düzenlediği yakın zamanda düzenlediği ankete göre, özel şirket liderleri gelecek odaklı yatırımlara temkinli bir şekilde yaklaşıyor. Özel şirketlerin, başarılı olmak için, acil ihtiyaçları ile yeni trendler ve teknoloji yatırımlarını dengelemeleri gerekiyor. Bu raporda Deloitte, özel şirket liderlerine, üç yeni trendin ve 2016’da odaklanılması gereken 10 stratejik alanın genel görünümünü sunuyor.

Acil ihtiyaçlar ve uzun vadeli hedefler arasında doğru dengeyi kurabilmek, bütün şirketler için zor bir görev. Ancak; son zamanlarda, piyasadaki zorlukların ve belirsizliklerin - belki de gelecekteki başarıları pahasına – özel şirketlerin yönetim odağını tekelleştirdiği görülüyor.

Deloitte, özel şirketlerin, kendi işlerini ve iş ekosistemini bir bütün olarak dönüştürme potansiyeli olan gelişmeleri yakından takip etmesi gerektiğine inanıyor. Üç stratejik boyutu değerlendirmeniz için konu başlıklarına kategorize ettik:

·         İşinizi yönetmek

·         İşinizi yönetmek

·         İşinizi gelecek için pozisyonlandırmak

Uzun zamanda oluşan trendlere ek olarak, özel şirket yöneticilerinin yakın zamanda değinmeleri ve öncelik vermeleri gereken, karmaşık iş dünyasının temel elementleri de mevcut:

·         Analitik

·         Sermaye harcamaları

·         Bulut bilişim

·         Siber risk

·         Dijital ve sosyal strateji

·         Finansman

·         Küreselleşme

·         Yönetim ve yedekleme planı

·         Birleşme ve satın alma disiplini

·         Yetenek

2016’da göz önünde bulundurulacak konular
Faydalı buldunuz mu?