Görüşler

Mobilitenin geleceğini finanse etmek

Gelişmekte olan ulaşım ekosisteminde otomobil finansmanı

Ortak otomobil kullanımının ve sürücüsüz otomobillerin yükselişi otomobil finansörleri için hangi değişiklikleri beraberinde getirecek? Bu durum kredilerin sayısını, büyüklüğünü ve bu kredilere kimlerin ihtiyacı olduğunu dramatik bir şekilde değiştirebilir. Giderek artan bir şekilde, kişisel araba sahiplerinin değil, şirketlerin müşteri olması ve kredi hacimlerinde genel bir düşüş yaşanması bekleniyor.

Geniş çaplı küresel otomotiv endüstrisinin yeni mobilite ekosistemine doğru evrimleşmesi, önümüzdeki senelerde araç finansmanın sahip olduğu köklü role meydan okuyacak. İleri güç aktarım mekanizmalarından değişen müşteri tercihlerine ve otonom araçlara kadar, birbiri içine geçmiş bir dizi sosyal ve teknolojik güç, gelecek senelerde insanların ve ürünlerin hareket etme biçimlerini yeniden şekillendirecek. Özellikle otomobil finansmanı alanında, otomobillere ortak erişimin artması ve müşteriler tarafından satın alınan otomobillerin sayısındaki dramatik düşüş, kredilerin sayısını, hacmini ve bu kredilere kimin ihtiyacı olduğunu değiştirecek. Bireysel tüketicilere ek olarak şirketler de birer müşteri olacak ve genel kredi hacmi ve buna bağlı gelir, uzun vadede dramatik bir şekilde düşebilir.

Otomobil finansman şirketlerinin, bu mobilite ekosisteminde başarılı olabilmeleri için, satış ve tahsis aşamasından hizmet ve varlığın elden çıkarılmasına kadar, geleneksel değer zincirlerinin tümünü yeniden düşünmeleri gerekiyor. Gerekli dönüşümün kapsamı kredi veren kurumlar arasında farklılık gösterecektir. Büyük ve geniş bir yelpazede hizmet veren bankalar gerekli yetkinliklerin birçoğuna zaten sahip olabilir; bu bankaların karşılaşacağı zorluk, iş birimleri arasında bilgi aktarımının yapılması ve müşteri ve ticari kredilerin arasındaki hacim dengesinin yönetilmesi olacak. Buna karşın, finansal kurumlar önceleri bireysel talepler yerine, bayiler tarafından talep edilen kredilere öncelik verirken gelecekte ticari borçlanıcılara hizmet edebilmek adına, yeni iş modelleri geliştirmeye odaklanmaları gerekiyor.

Yaygın otomotiv endüstrisi yeni mobilite ekosisteminin ortaya çıkışını destekleyen kapsamlı ve dönüştürücü bir değişim sürecinin içinden geçiyor. Endüstrinin vazgeçilmez bir parçası olan otomobil finansman şirketlerinin de yeni büyüme ve değer yaratma kaynaklarına uyum sağlayacak şekilde iş modellerini dönüştürmeleri gerekiyor. Her büyük dönüşümde olduğu gibi mobilitenin geleceği de fırsatları ve zorlukları beraberinde getiriyor ve bunun sonucunda kazananlar ve kaybedenler ortaya çıkacak. Değişimin birçoğunun hayal ettiğinden daha hızlı gelmesi bekleniyor. Günümüz endüstrisinde şirketler, dönüşüm ve adaptasyon fırsatını değerlendirerek, sürdürülebilir ve sağlam bir avantaj ele edebilir.

Mobilitenin geleceğini finanse etmek
Faydalı buldunuz mu?