forensic advisory

Hizmetlerimiz

Adli Hizmetler

Kurumsal Finansman

Deloitte olarak, 30'dan fazla ülkede, 1,400 'den fazla uzmanımız ile dünyanın en büyük adli hizmetler birimlerinden birine sahibiz. Hizmetlerimiz, ayrıntılı inceleme gereksinimi ya da çözülmesi gereken anlaşmazlıklara sahip olan şirketler tarafından giderek artan bir ilgi görmektedir.

Maksimum verime ulaşmak için en modern adli teknikleri kullanan ekibimiz, adli muhasebeciler, hukuki uzmanlar ve ticari istihbarat uzmanlarından oluşmaktadır. Sahip olduğumuz global kaynaklarımızla bu alanda müşterilerimize farklı coğrafyalarda da hizmet vermekteyiz.

Deloitte'un Yolsuzluk Risk Yönetimi ekibi, müşterilerimizin sistem ve süreçlerine hem iç, hem de dış perspektiften bakarak güvenlik açığı değerlendirmesi ile zayıflıkları tanımlamakta ve mali suç riskini en aza indirmek için müşterilerimize yol göstermektedir. Anti-dolandırıcılık politikaları, prosedürleri ve kontrolleri geliştirilmesi için çalışmakta ve yönetime ve personele bu yönde eğitimler düzenlemekteyiz.

Uzman görüşlerimiz genelde bir anlaşmazlığın dava aşamasına gelmeden çözülmesi konusunda müşterilerimize yardım etmektedir. Çalışma kapsamımız yalnız adli davalar ile sınırlı olmayıp, ticari uyuşmazlıklardan doğan kar kaybı iddiaları ve diğer finansal sorunların çözümünü de içermektedir. Dava aşamasında ise deneyimli ekibimiz davada bilirkişi olarak uzman görüşleri vermektedir.
 

Uzman ekiplerimiz ile;

 • Bilirkişi hizmetleri

 • Muhasebesel anlaşmazlıklar ve düzensizlikler,

 • Her türlü yolsuzluk ve suiistimal önleme,

 • Fikri mülkiyet ihlalleri ve

 • Ulusal, uluslararası ve ticari düzenlemelerin ihlalleri konularında hizmet sunmaktayız.