financial reporting services valuation

Hizmetlerimiz

Değerleme Hizmetleri

Kurumsal Finansman

Şirket değerlemesi alanında derin bir bilgi birikimi ve tecrübeye sahip uzmanlarımız ile değerleme hizmetini hem niceliksel hem de niteliksel boyutu olan bir uygulama olarak görmekte ve bu kapsamda ihtiyaçlarınıza en uygun çözümleri üretmekteyiz. Değerleme çalışmalarındaki anlayışımız, şirketinizin faaliyet gösterdiği sektöre ve o sektöre ilişkin değerleme yöntemleri ve veri kaynaklarına aşinalık yaratmaya dayanmaktadır. Türkiye gibi hızlı büyümekte olan bir ülkede, bir şirketin değerinin hesaplanmasındaki en kritik unsurun, o şirketin gelecek performansının olgun ve bilinçli bir anlayışla analiz edilmesi olduğuna inanmaktayız.

Şirket Değerlemesi

Değerleme ekibimiz, hem Uluslararası Değerleme Standartları’na göre bir işletmenin değerini hesaplama; hem de çok sayıda sektörde şirket satın alma ve birleşmeleri, finansal raporlama ve yeniden yapılandırma gibi çeşitli amaçlar için kapsamlı değerleme çalışmaları hazırlamaktadır.

Satın Alma Fiyatının Dağıtılması

Satın Alma Fiyatının Dağıtılması çalışmasının amacı şirket satın alımlarına şeffaflık getirmek, satın alınan maddi ve maddi olmayan varlıkları tanımlamak, değerlerini tespit etmek ve şerefiye olarak nitelendirilecek artık miktarı tespit etmektir. Konusunda uzman değerleme uzmanlarımız, UFRS veya US GAAP standartlarına uygun olarak finansal raporlama amaçlı Satın Alma Fiyatının Dağıtılması hizmeti sunmaktadırlar.

Maddi Olmayan Varlıkların Değerlemesi

Değerleme uzmanlarımız, müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda şirketlerin maddi olmayan varlıklarının tanımlanması ve değerlenmesi konusunda kapsamlı hizmetler vermektedirler. Maddi olmayan varlıkların değerlemesindeki yaklaşımımız piyasa bazlı, gelir bazlı ve maliyet bazlı değerleme metotlarını içermektedir.