Görüşler

Ekonomik Görünüm

Büyü(yeme)me Sancıları

Deloitte Türkiye’nin Ekonomik Görünüm Raporu’na göre, Türkiye ekonomisi büyüme dinamikleri açısından kritik bir eşiğe geldi. Kapsamlı bir ekonomik program kurgulanmadan ve siyasi istikrara kavuşmadan Orta Vadeli Program hedefleri artık oldukça iyimser kalıyor…

Ekonomik Görünüm Raporu’na göre, büyümede son yıllarda hem bir yavaşlama hem de kalite konusunda sorunlar mevcut. Uzun vadeli sürdürülebilir büyümenin kaynağı olan üretkenlik artışları son yıllarda yerinde sayıyor ve reel ücret artışları da bunun çok üzerinde seyrediyor. Diğer taraftan ekonominin arz tarafındaki bu soruna ek olarak ‘makro kırılganlıklar’ oldukça yüksek seyrediyor.

Bu klasik kırılganlık unsurlarından olan enflasyon tarafında küresel koşullar düşünüldüğünde %5’lik hedef dahi yüksek kalıyor, Türkiye’de enflasyon trendi %8 civarında katılaşmış görünüyor. Cari açık ise petrol fiyatındaki yarı yarıya düşüşe rağmen, halen 35 milyar dolar civarlarında, GSYH’ye oranla ise %5 gibi yine oldukça yüksek bir oranda. Özellikle son dönemdeki bozulmada güvenlik sorunları nedeniyle turizmde yaşanan büyük kayıplar etkili olmakla birlikte, düşük büyümemize ve kurda sert değer kaybına rağmen “çekirdek” dengedeki bozulma dikkat çekici.

Büyümenin tetikleyicileri olan dört ana motordan özel tüketim, kamu harcamaları, özel yatırım ve ihracat kompozisyonunda da, sadece özel tüketim ve kamu harcamalarının ağırlığı çekti ve bu durum, sağlıksız bir yapıya işaret ediyor. Türkiye özelinde büyümenin daha çok yatırım ve ihracat ağırlıklı olması arzulanıyor.

Sonuç olarak Türkiye ekonomisi büyüme dinamikleri açısından kritik bir eşiğe geldi, kapsamlı bir ekonomik program kurgulanmadan ve siyasi istikrara kavuşmadan Orta Vadeli Program hedefleri maalesef oldukça iyimser kalıyor.

 

 

Ekonomik Görünüm Aralık 2016
Faydalı buldunuz mu?