Görüşler

Ekonomik Görünüm

Fed ve siyaset kıskacında ekonomi

Deloitte Türkiye’nin Ekonomik Görünüm Raporu’na göre, büyüme ve enflasyon geçen seneye göre yavaşlayacak ve cari açık da düşen turizm gelirlerinden nasibini alacak.

Ekonomik Görünüm Raporu’na göre 2016 yılı yine Fed’in ve siyasetin etkisinde geçecek. Raporda hem büyümenin hem de enflasyonun geçen seneye göre yavaşlayacağı, cari açığın ise GSYH’ye oranla benzer bir düzeyde seyredeceği öngörülüyor. Sermaye girişlerinin çok güçlü seyretmeyeceği değerlendirilen rapora göre, işsizlik oranındaki gerileme sürdürülebilir gözükmüyor. 

 

İlk çeyrekte %4 civarı, yılın tamamında ise %3 büyüme bekleniyor

Rapora göre 2016 yılının ilk çeyreğinde yine yüksek sayılabilecek bir büyüme oranının gelmesi, ancak bunun yıl içinde zayıflaması bekleniyor. Her ne kadar son aylarda diğer büyüme göstergeleri ile bir miktar farklı bir görünüm çizse de GSYH büyümesi ile oldukça yakın seyreden sanayi üretimden hareketle yılın ilk çeyreğinde 2015 yılı genelinde olduğu gibi %4 civarı bir büyüme bekleniyor. Bu aynı zamanda, geçen yılın son çeyreğine göre hız kesmiş ancak yine de oldukça kuvvetli bir artış anlamına geliyor.

 

Yılın tamamı için 2015 büyüme oranının tekrarlanmasının pek mümkün olmadığı ve 2016’nın piyasa beklentilerinin (%3,5’un üzeri) ve hükümetin yılsonu hedefinin (%4,5) altında, %3’lük bir büyüme ile tamamlanacağı tahmin ediliyor.

 

Enflasyonda geçici bahar dönemi

Rapora göre, Merkez Bankası’nın %7,5’luk yılsonu enflasyon gerçekleşme tahminine yakın kapatmak mümkün. Raporda ayrıca gıda fiyatlarındaki enflasyonun yılsonu itibariyle %7 civarında seyredeceği ve temel enflasyon göstergelerinin ise katılığını koruyacağı tahmin ediliyor. 

 

TCMB fırsat buldukça faiz indirimlerine devam edecek

Önümüzdeki dönemde küresel piyasaların izin verdiği oranda, başka bir deyişle TL üzerinde ciddi bir baskı olmadığı ve volatilite çok fazla artmadığı sürece, TCMB’nin faiz indirimlerine devam edeceği öngörülüyor. Ancak rapora göre küresel ve siyasi konjonktür düşünüldüğünde bunun hassas bir süreç olacağının ve bir noktada faizlerin tekrar yükseltilmesi olasılığının bulunduğunun da altını çizmek gerekiyor.

 

Bütçe tarafına dikkat etmek gerek

“Manşet düzeyde” bütçe verileri oldukça olumlu bir tablo sunuyor. Geçen yılın aynı dönemindeki 5,4 milyar TL’lik açığa karşın, bütçe bu yıl (46 milyon TL fazla ile) hemen hemen dengede kaldı. Fakat bu olumlu performansın temelde bir defaya mahsus gelirlerdeki artış ve kısmen de faiz giderlerindeki azalışa dayanması sebebiyle, genel durumun bazı zayıflık ve riskler içerdiği değerlendiriliyor. Buna bir örnek olarak, geçen yılın ilk çeyreğinde 1,6 milyar TL olan özelleştirme gelirlerinin, bu yıl 6,1 milyar TL’ye yükselmiş olması verilebilir. Diğer yandan son yıllarda faiz dışı harcamaların hedefi belirgin şekilde aştığı görülüyor. Her ne kadar seçim vaatlerinin önemli bir bölümü bütçelendirilmiş olsa da olası bir erken seçim/referandum olasılığı düşünüldüğünde 2016 yılının da benzer şekilde sonuçlanması yüksek bir olasılık gibi duruyor. Raporda ayrıca IMF gibi kurumların bütçe başlığındaki uyarılarına da değiniliyor ve mali disiplinin kredi notu açısından önemine vurgu yapılıyor.

 

Cari açık azalan turizm gelirlerinden nasibini alıyor

Cari açıktaki azalış eğilimi bu yılın ilk çeyreğinde de sürdü. Ancak raporda yaz aylarında turizm gelirlerinin düşük seyredeceği ve enerji fiyatlarının yarattığı olumlu baz etkisinin ortadan kalkacağı varsayımı ile yılın sonlarına doğru 12-aylık toplam bazda cari açıkta yeniden artış olabileceği belirtiliyor. Bu noktada cari açıkta bu yılın en önemli gelişmesinin turizm gelirlerindeki sert düşüş olasılığı olduğu değerlendiriliyor. Raporda tüm yıl için net turizm gelirlerinin 15-16 milyar dolara kadar düşebileceği kaydediliyor. Dış finansman ise 2016’nın ilk üç ayında, 2015’e oranla bir miktar toparlanma gösterdi. Her ne kadar son dönemde gelişmekte olan ülkelere giren sermaye akımlarından Türkiye olumlu etkilense de, Fed’in yılın kalanında bir faiz artırımına daha gideceği, içeride ise politik risklerin gündemde olmayı sürdüreceği varsayımları ile girişlerin sınırlı kalmaya devam edeceği öngörülüyor.

Ekonomik Görünüm - Fed ve siyaset kıskacında ekonomi
Faydalı buldunuz mu?