Görüşler

Ekonomik Görünüm

Soru ve Cevaplarla Dünya ve Türkiye Ekonomisi 2016

Deloitte’un Ekonomik Görünüm Raporu’na göre dünya ve Türkiye ekonomisi kritik bir eşikte. Küresel tarafta gözler Çin, FED ve petrol fiyatları üzerindeyken; içeride devam eden siyasi belirsizlikler, görece yüksek enflasyon ve cari açık ile zayıf büyüme dinamiklerinden oluşan bir tablo ile karşı karşıyayız...

2015’te büyüme dirençliydi ancak 2016’da daha zayıf bir büyüme görebiliriz
Tüm olumsuz -iç ve dış- dinamiklere rağmen, 2015 yılında kaydedilen büyümenin %3,5’in üzerinde olduğu öngörülüyor. Öte yandan Türkiye dirençli büyüme seyrini sürdürüyor ancak bu seyrin sürdürülebilirliği pek mümkün görünmüyor. Her ne kadar revize edilen Orta Vadeli Program (OVP)’a göre 2016 yılında %4,5 gibi bir büyüme beklense de, Deloitte raporuna göre bu oran daha düşük olabilir. Bunun ardında ise küresel çalkantının devam etmesi ve dış finansman tarafındaki görece zayıflık yatıyor.


Enflasyon 2016’da da hedefin belirgin üzerinde seyredecek
Raporda 2015 yılını Merkez Bankası’nın tahmin aralığının üzerinde %8,8 ile kapatan enflasyonun 2016’da OVP’de öngörülen %7,5 seviyelerinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor, ancak risklerin yukarı yönlü olduğu vurgulanıyor.


Türkiye’nin makroekonomik hikâyeye ihtiyacı var
2016 Eylem Planı ve OVP ile hükümet reformlar başlığında önemli bir irade ortaya koydu. Bunları 3 başlıkta toplamak mümkün: Sektörel dönüşümler (mikro reformlar), yapısal dönüşümler (makro) ve AB’ye uyum sürecinde atılacak adımlar. Ancak açıklanan bu eylem planı, henüz yatırımcılar ve piyasa nezdinde Türkiye için yeni bir hikâye oluşturduğu algısını yaratamadı. Bu nedenle önümüzdeki dönemde uygulama sürecinin yakından takip edilmesi gerekiyor.


Çin’deki geçiş dönemi küresel büyümeyi baskılamaya devam ediyor

Her ne kadar uluslararası kuruluşlar ve önde gelen ekonomistler şu aşamada Çin kaynaklı bir kriz veya böylesi bir krizin küresel ekonomiyi resesyona sürüklemesini beklemese de, dönüşümün küresel piyasaları önümüzdeki dönemde de dalgalandırmaya devam edeceği oldukça açık... 

 

FED, 2016’da 4 değil; daha az artırım yapacak

Deloitte raporuna göre FED’in artırımlarının nasıl ilerleyeceği konusunda bu yıl enflasyon tarafı daha yakından takip edilecek. Beklentiler ise FED’in 4 yerine en fazla 2 ya da 3 artırım yapması yönünde...

 

Petrol fiyatlarında kısmi toparlanma
Petrol fiyatlarında kısmi bir toparlanma ihtimali olmakla birlikte, düşük seviyelerin devam etmesi bekleniyor. Bunda temel etken, küresel arz fazlasını oluşturan etmenlerin etkisini sürdürüyor olması.

Gelişmekte olan ülkelerde, riskli ülkelerin içerisinde Türkiye de yer alıyor

1988’den bu yana en yüksek sermaye çıkışını 2015’te yaşayan GOÜ’ler, önümüzdeki dönemde sermaye akımlarındaki dalgalanmanın baskını hissetmeye devam edecekler. Bu noktada riskli ülkeler arasında Brezilya, Güney Afrika ve Türkiye yer alıyor. 

Ekonomik Görünüm - 2016 Soru ve Cevaplarla Dünya ve Türkiye Ekonomisi
Faydalı buldunuz mu?